« tornar

A220001 - ANGLÈS B1 PART 2

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Presencial
Nivell B1+ (Intermedi +)
Coordinador Martin Delaney Boland
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 5 d'octubre de 2021 al 7 de juny de 2022. De 18:00 a 20:00
Dies Dimarts
Adreça Col·legi Oficial de Doctors i Llicencats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ 

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell A2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.  

OBJECTIUS 

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
 • Entendre informació senzilla sobre fets relacionats amb temes quotidians o amb el treball, identificant tant els missatges generals com els detalls específics.
 • Poder participar en converses amb intercanvi d'informació sobre fets concrets o en què es donen instruccions o solucions a problemes pràctics, encara que a vegades resulta difícil entendre'l quan intenta expressar el que vol dir.
 • Relatar arguments de llibres o pel·lícules i descriure reaccions a estos. 5.Formular somnis, esperances i ambicions, fets reals o narrar històries senzilles. (més detalls)

 

CONTINGUTS

Nivell 1 (Part 2) 

Gramàtica

 • The Passive voice
 • Modals of deduction
 • Regrets: Should have
 • First conditional
 • Second conditonal
 •  
 • Third conditional
 • Quantiirers
 • Separable phrasal verbs
 • Relative clauses
 • Question tags
 • Reported speech
 • Gerunds and infinitives
 • Review of verb tenses; present, past and future 

 

TEMES


 • Cinema
 • The human body
 • Education
 • Houses
 • Shopping, noun building
 • Work
 • Forming adjectives and adverbs
 • Electronic devices
 • Noun building
 • Compound nouns
 • Time expressions; spend time etc.
 • Crime

 

METODOLOGIA

Al llarg del curs, els estudiants estaran exposats a una àmplia gamma de situacions de llenguatge immersives mitjançant el material de lectura i els diàlegs del llibre. Les activitats que es dediquen porten a l'estudiant des de la pràctica controlada fins a l'ús autònom de la llengua d'origen. 

Llibre de text: English File Intermediate 4a Edició  Oxford university Press (unitats 6-10) 

Oxford University Press  ISBN 978-0194035620

 

AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i superar satisfactòriament  els exercicis i proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

(a)  AVALUACIÓ CONTINUADA - 50% 

 • 20% basat en l'assistència i la participació a classe i altres treballs fets al llarg del curs. 
 • 20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs. 
 • 10% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs. 

 

(b)  EXAMEN FINAL - 50%


 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »