« tornar

A220003 - ANGLÈS C1 ONLINE PART 1 PART 1

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Anglès
Modalitat En línia
Nivell C1+ (Avançat)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 7 d'octubre de 2021 al 2 de juny de 2022. De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ

 Primera part d'un curs de 120 hores d'especialització per perfeccionar competències en l'idioma anglès, nivell C1 (MCERL).

Especialment útil per a professorat d'altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE) o per als estudiants que volen fer un examen oficial nivell C1 en el futur. Per accedir al curs cal haver superat el nivell B2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos, haver fet el curs Anglès B2 Part 2 o fer una prova de nivell. 

OBJECTIUS 

Adquirir un domini en llengua anglesa corresponent al nivell C segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües):

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, expressar opinions, etc.
 • Expressar punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Definir termes complexos i exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Dominar els registres formals i informals fent ús del llenguatge apropiat al context.
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Desenvolupar estratègies lectores i tècniques per tractar textos acadèmics.

 

CONTINGUTS

Gramàtica: unitats 1-5  

 • Have auxiliary or main verb
 • Discourse markers: Linkers
 • Pronouns
 • Review of Past verb forms
 • Uses of get
 • Discourse markers: Adverbs and adverbial expressions
 • Speculation and deduction
 • Adding emphasis: Inversion
 • Distancing
 • Unreal uses of past tens

 

 Temes: unitats 1-5

 • Personality
 • Work
 • Family
 • Learning languages
 • Word building
 • Phrases with get
 • Conflict and warfare
 • Sounds and the human voice
 • Describing films and books
 • Expressions with time
 • Money

 

METODOLOGIA


Pràctiques en línia sobre les unitats 1-5.

Llibre de text: English file Advanced, Oxford University Press, 4a ed. (ONline practice) (Units 1-5) 

Avaluació  

Per obtenir la certificació caldrà assistir com a mínim a un 80% de les sessions virtuals i superar satisfactòriament  els exercicis i les proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.

-Avaluació continuada (70%) 

 • Assistència i participació a classe, als fòrums i a les discussions (15%). 
 • Nivell oral demostrat al llarg del curs (15%).  
 • Treballs escrits elaborats al llarg del curs (20%). 
 • Proves al final de cada unitat (20%).

-Prova de síntesi (30%)


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »