« tornar

221201 - Anàlisi i reflexió lingüística a les PAU de llengua castellana 2022 (places exhaurides)

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Francesc Reina González, Silvia Rodríguez
Data Del 7 al 28 d'octubre de 2021. De 17:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 18
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat80,00€

Modalitat: En línia (12 hores presencials i 6 de treball personal)

Descripció

El curs és una aproximació a les qüestions gramaticals, descriptives i analítiques dels continguts de la matèria, determinades per les prescripcions que els coordinadors de la matèria indiquen així com pel currículum de batxillerat.

Ens centrem en les metodologies de les quatre seccions de la prova de llengua castellana: parells mínims, anàlisi inversa, identificació de subordinades i explicació d’agramaticalitat.

També presentem les novetats descriptives de la Nueva gramática de la lengua española (2009) en relació amb les construccions adverbials i altres novetats.

Metodologia

La metodologia parteix de la presentació descriptiva de les qüestions conceptuals centrals del Glosario de términos gramaticales.

 Alternem explicacions orientades amb exemples i propostes d’interacció amb l’alumnat.

 Fem servir recursos de descripció gramatical i de terminologia actualitzada i altres materials lingüístics.

Objectius

Presentar les condicions exigides a la part comuna de reflexió lingüística així com el glossari de termes gramaticals.

Preparar les eines d’anàlisi: parells mínims, gramàtica inversa, identificació de subordinades i explicacions de contrastos.

Treballar exemples concrets i els recursos disponibles: bibliogràfics i d’altres.

Continguts

 Descripció, explicació i reflexió lingüística. Consideracions generals sobre la prova de les PAU.

 Els parells mínims: què són, tipologia i formes de resoldre’s de manera òptima.

 La gramàtica inversa: què és, exemples i glossari de termes gramaticals.

Identificació de subordinades. Tipologia i trets.

Explicació de contrastos i agramaticalitats de subordinades.

Recursos: en línia i bibliografia.