« tornar

221200 - English Tech Tasks With a Twist

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Montse Irun
Data Del 13 d'octubre al 17 de novembre (connexions: 13 i 27 d'octubre i 3 de novembre). De 17:00 a 19:00
Dies Diversos. Consulteu-ne el detall
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Descripció

Basant-nos en activitats pràctiques, l’objectiu del taller és empoderar el professorat d’ESO i batxillerat perquè el treball a l’aula esdevingui més motivador. Es presentaran breument cadascun del temes, es mostraran tasques pràctiques d’aula i es dissenyaran tasques engrescadores en petits grups, que després compartirem.

Metodologia

El curs és pràctic, ja que la idea és aprendre fent i reflexionant sobre el que fem.

El curs es dividirà en 4 mòduls, cadascun sobre un tema o contingut.

Es proporcionarà tot el material i els recursos necessaris per seguir el mòdul de manera autònoma.

A les sessions síncrones es treballaran els mateixos continguts i es resoldran dubtes.

Objectius

·Dissenyar i compartir experiències d’aprenentatge globalitzadores, motivadores, capacitadores i contextualitzades que incloguin eines TIC.

·Analitzar activitats que fomentin el pensament crític, l’autonomia i la creativitat en l’alumnat.

·Argumentar i evidenciar les característiques d’una avaluació formativa i formadora que ajudi l’alumnat a millorar.

 Continguts

.Task-based Learning

.Collaborative oral and written tasks

.Digital Breakouts

.Assessment with tech tasks

 Avaluació

Cal assistir a un mínim del 80% de les hores de formació.

Cal assolir una avaluació positiva de les tasques individuals i/o grupals asíncrones.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »