« tornar

221202 - Ensenyar llengua i literatura a través de projectes didàctics a l'ESO

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Albert Bayot
Data Del 21 d'octubre al 2 de desembre de 2021. Connexions: 21 i 28 d'octubre, 4 i 25 de novembre i 2 de desembre. De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Descripció

L'ensenyament de la llengua catalana i la literatura va molt més enllà de procurar l'aprenentatge de les estructures lingüístiques, les èpoques literàries, l'ortografia i els aspectes textuals, però tots aquests elements no es poden deixar de banda.

Una de les claus, d'acord amb el nou currículum, és saber-los relacionar i posar-los al servei de les dimensions de la comprensió lectora, de l'expressió oral i escrita i de l'actitudinal i plurilingüe. Però, a més, un dels nostres objectius com a professors de llengua i de literatura és posar en contacte el fet comunicatiu amb la reflexió lingüística i també amb la reflexió ètica, per tal de donar peu a l'interès de l'alumnat per llegir, comprendre, pensar, parlar i escriure cada vegada millor. D'acord amb aquest plantejament, la proposta d'aquesta formació es basa en el coneixement i la creació d'un projecte didàctic per a cada curs d'ESO i també d'algunes propostes que es poden dirigir cap al batxillerat.

 Metodologia

El primer bloc de tres sessions síncrones (6 h) consistirà en l'exposició de la fonamentació pedagògica del model didàctic i la presentació de la línia de treball a l'ESO mitjançant quatre projectes didàctics elaborats, implementats i treballats pel formador i per altres docents amb qui treballa. Després els participants en el curs hauran d'elaborar propostes semblants (5 h de treball personal o de grup) per tal de presentar-les i debatre-les en dues sessions síncrones més (4 h), en què intentarem arribar a les principals conclusions del curs.

 Continguts

  1. Què ens demana l'actual currículum de llengua i literatura i per què?
  2. Les habilitats fonamentals en el domini d'una llengua
  3. Aprendre llengua a partir de temes que poden ser interessants per a l'alumnat adolescent
  4. La importància de la reflexió lingüística en l'aprenentatge
  5. Mètodes clàssics i mètodes innovadors que contribueixen a aprendre més i millor
  6. De la motivació a la reflexió ètica
  7. Activitats competencials i competències ben assolides
  8. Propostes per a l'elaboració de projectes didàctics de llengua i literatura a l'ESO
  9. Propostes interdisciplinàries

 

Objectius

.Conèixer nous projectes didàctics de llengua i literatura per a l'ESO.
.Elaborar materials d'aprenentatge per establir o millorar projectes didàctics de llengua i literatura per a l'ESO.
.Conèixer idees per desenvolupar el currículum de llengua i literatura a l'ESO i al batxillerat.
.Conèixer i valorar idees d'activitats d'ensenyament i aprenentatge per treballar .l'ortografia, la morfosintaxi, la fonètica i el lèxic a partir de textos de diferent tipologia.
.Contrastar la seva pràctica docent amb noves propostes que permetin flexibilitzar-la i millorar-la.
.Augmentar els seus recursos per ensenyar i per avaluar l'alumnat de secundària.
.Debatre, escoltar i fer propostes didàctiques engrescadores i eficients.
.Conèixer exemples de propostes didàctiques interdisciplinàries.
.Elaborar projectes didàctics propis de llengua i literatura i compartir-los amb les propostes dels altres participants en el curs a fi d'enriquir les propostes presentades pel formador.

Avaluació

Hi haurà diferents fórmules per valorar la participació de cada assistent a partir de rúbriques, i cada professora o professor elaborarà i presentarà (individualment o en petit grup) idees i propostes per compartir a partir dels continguts exposats pel formador.