« tornar

221400 - Classroom i entorn Google a l’aula

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Aprenentatge amb tecnologies digitals
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Xavier Medina Yrigoyen
Data De l'11 al 23 de novembre de 2021. De 0:00 a 0:00
Dies Connexió lliure
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Descripció

Potser has sentit a parlar de Classroom, i t’hi voldries iniciar, o fa relativament poc que has entrat en aquest entorn de virtualitat docent. En aquest curs anirem pas a pas desgranant les principals característiques de Classroom, fent i generant experiències com alumne/a i com a professor/a.

La prioritat és desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral dins de la formació en línia.

Les matèries que es tractaran són la tecnologia de la informació i comunicació-educació, i la gestió del coneixement amb plataforma en línia.

 Objectius

1. Conèixer les principals característiques del funcionament de la creació d’una classe per Classroom.

2. Conèixer la utilitat de les diverses seccions de Classroom en la tasca de gestió tècnica del mestre o mestra i les seves possibilitats en la creació de continguts i en la gestió.

3. Utilitzar les diverses seccions per crear exemples pràctics i simulacions.

4. Utilitzar eines complementàries de l'entorn Google.

Objectius específics

Objectiu 1:

El/la docent ha de ser capaç de crear una classe virtual amb els principals components, com ara taulell, persones, tasques, treball de classe i qualificacions, i fer-ne una mínima gestió.

Objectiu 2:

El/la docent ha de ser capaç de gestionar els principals usos que ofereix Classroom fent ús de les diverses eines que aporten un enriquiment dels continguts i de la interfície.

Objectiu 3:

El/la docent ha de ser capaç de gestionar la recepció de dades de l’alumnat i emetre un feedback.

Objectiu 4:

El/la docent ha de ser capaç de generar el tema d’una unitat creada per ell o ella i dissenyada amb diverses eines que ofereix Classroom.

Continguts

 

0. Introducció a Google Classroom

1. Crea la teva classe a Classroom com a professor/a

Notificacions

Principals passos per accedir i configuració

2. Com es poden apuntar els alumnes a una classe

Principals passos i informacions sobre la subscripció

3. La secció “Tauler”

Comunica’t amb la teva classe en un espai d’informacions

Crea anuncis i respon a les publicacions

4. La secció “Persones”

Integra alumnat i professorat

Convida nous usuaris i famílies. Permisos

5. La secció “Treball de classe”

Crea tasques i preguntes avaluables

Inclou qualsevol tipus de document

Organitza el treball de classe en unitats per mitjà de temes

Ordena i configura el treball per ser visionat per l’alumnat

Feedback amb l’alumnat sobre les tasques

La carpeta Drive de la classe

6. La secció “Qualificacions”

Dissenyar suficiència, puntuació i retorn amb comentaris

7. El calendari de Classroom

Característiques i configuració del calendari de la classe creada

8. Control de les tasques pendents

Visionat de tasques de diverses classes

9. Arxivar, eliminar o recuperar una classe

10. La interfície de l’alumnat a Classroom

11. Comunicacions per videoconferència

12. Resum de les valoracions adreçades als pares

 Metodologia

L’evolució del curs combinarà sessions de videoconferència compartida, on es detallaran algunes característiques de Classroom, amb d’altres de reunió compartida per compartir experiències, dubtes, propostes, etc.

Hi haurà un full de ruta dins dels continguts i un treball individual de comprensió dels materials que es trobaran a la plataforma Moodle, amb algunes tasques de lliuraments predeterminats, amb períodes acotats.

Es generarà treball cooperatiu, en què el/la docent durà a terme funcions de docent i també d’alumne/a.

S’obriran alguns debats al fòrum per compartir coneixement de les seccions treballades i per intercanviar experiències.

Calendari de connexions

Dijous, 11 de novembre a les 19.00 h 

Dimecres, 17 de novembre a les 18.30 h 

Dilluns,  22 de novembre a les 18.30 h

Avaluació

En l’avaluació es tindrà present:

●     Nivell d’assistència i connectivitat en línia al curs: l’assistència al curs demana efectuar les tasques i el nivell de connectivitat.

●     Entrega de tasques: s’hauran de fer les tasques principals per demostrar que se sap gestionar mínimament Classroom.

●     Participació en els fòrums: es debatran quines possibilitats ofereixen els diversos apartats de Classroom.

 En l’avaluació de tasques l’alumne/a haurà de fer els exercicis següents:

Tasca 1: Crear una classe de Classroom amb l’enriquiment estètic i de contingut mínim en el disseny del taulell, persones, treball i qualificacions.

Tasca 2: Desenvolupar el rol d’alumne/a dins de Classroom i participar amb compte d’alumne/a, en tasques simulades enviades pel formador/a.

Tasca 3: Participar en els debats que s’obrin en els fòrums.

Tasca 4: Generar, dissenyar i desenvolupar una unitat amb continguts, que s’anirà desenvolupant al llarg del curs.

Tasca 5: Dissenyar tasques per avaluar la unitat dissenyada, i compartir-les amb el formador/a i els docents.

Tasca 6: Fer ús de diverses eines per avaluar les tasques i compartir-les amb el formador/a i els docents.