« tornar

221002 - Gestió del currículum i avaluació competencial

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Cipriano Olmos Hernández
Data Del 4 d'octubre al 8 de novembre de 2021. De 16:00 a 19:00
Dies Dilluns
Adreça En línia
Total hores 18
Preu
Col·legiat65,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores65,00€
No col·legiat80,00€

Descripció

El curs vol donar una visió sintètica de la feina docent de programació utilitzant les competències curriculars. S’hi establiran, també, conceptes bàsics per gestionar aquests aspectes en l’activitat quotidiana del professorat.

Objectius

  • Fer pràctiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica programar l’activitat d’aula a l’ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts, etc.)
  • Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial
  • Planificar activitats d’avaluació sobre alguna competència bàsica
  • Analitzar el treball fet per competències (sobretot l’avaluació) en alguns centres

Continguts 

  • La programació de l’activitat a l’aula: la unitat didàctica
  • L’anàlisi dels elements curriculars en l’ensenyament secundari
  • L’adequació i la redacció d’objectius i continguts
  • L’assoliment de competències
  • L’avaluació
  • L’examen crític d’alguns models de tractament competencial