« tornar

221401 - Activitats “bàsiques” per aprendre física i química a l’ESO

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Ciències experimentals
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Marta Segura Fàbregas, Sónia Pérez Méndez
Data Del 20 al 28 d'octubre de 2021. De 17:00 a 19:00
Dies Dimecres i dijous (2 setmanes)
Adreça Semipresencial
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Descripció

Aquest curs vol exemplificar en diverses activitats d’ensenyament-aprenentatge seleccionades la manera d’ensenyar els continguts bàsics del currículum de física i química des d’un enfocament indagador, modelitzador i contextualitzat, fent ús d’experiències pràctiques en context que impliquin l’aprenentatge de les pràctiques científiques pròpies d’aquestes disciplines. 

Es treballaran experiments i activitats clau per motivar l’alumnat i eficaces per aprendre les idees centrals de la física i la química a partir de contextos reals. Aquestes activitats es poden fer a les aules, puntualment al laboratori i al pati i també poden ser font d'idees per fomentar les ciències a les escoles (setmana de la ciència, gimcanes, etc.). 

Destinataris

S'adreça al professorat que no ha rebut una formació específica de física i química en els seus estudis o bé al professorat expert que vol introduir noves experiències en la seva tasca docent.

Metodologia

Les activitats es duran a terme de la mateixa manera que s’han fet i experimentat prèviament amb estudiants de secundària, a través d’un diàleg interactiu amb el professorat participant i les experiències pràctiques en sessions presencials.

Continguts

Sessió I, 20 d'octubre

17:00 h.  Modelitzar les reaccions d’oxidació: la combustió d’una espelma i l’oxidació de la llana d’acer, Aureli Caamaño i Josep Corominas.

El propòsit d'aquesta sessió és proporcionar un fil conductor per passar dels canvis químics al corrent elèctric i el magnetisme. En aquest fil conductor proposarem un repertori de material pràctic, senzill i directe per ser inclòs a l'ESO, sobretot a tercer d’ESO, amb l'objectiu d'indagar en els conceptes clau relacionats amb aquests continguts.

Sessió II, 20 d'octubre

18:30 h. Les lleis de Newton, Anicet Cosialls.

Es presentarà un ventall ampli d’experiències de física per evidenciar que s’acompleixen les lleis de Newton. Totes aquests experiments estan pensats, no només  per motivar l’alumnat de secundària a fer petites investigacions i a interessar-se per la ciència, sinó que també constitueixen un recurs didàctic interessant per al professorat de ciències. La majoria de les experiències s’han presentat a fires i  congressos de ciència.

Algunes d’aquestes experiències poden servir com a punt de partida de projectes de recerca de quart d’ESO i de treballs de recerca de segon de batxillerat.                        

Sessió III, 21 d'octubre

17:00 h. Gasos i guspires al laboratori de Física i Química de l'ESO, Josep Pascual.

Exposarem diferents fenòmens associats a la pressió atmosfèrica, les lleis dels gasos i dels fenòmens electroestàtics que es poden reproduir a l'aula amb facilitat, tots continguts que es tracten al currículum de l'ESO. Serà un recull de recursos directament aplicables en formats diversos, des de la indagació, l'exposició o l'espectacle.

Sessió IV, 21 d'octubre

18:30 h.  Experiments relacionats amb el currículum de Física, a tercer d’ESO, Sònia Pérez.

El propòsit d'aquesta sessió és proporcionar un fil conductor per passar dels canvis químics al corrent elèctric i el magnetisme. En aquest fil conductor proposarem un repertori de material pràctic, senzill i directe per ser inclòs a l'ESO, sobretot a tercer ESO, amb l'objectiu d'indagar en els conceptes clau relacionats amb aquests continguts.

Sessió V, 27 d'octubre

17:00 h. Investiguem les propietats del so amb eines digitals, Sandro Maccarone. 

Sessio asíncrona. Plataforma Moodle

En aquesta activitat analitzarem les principals propietats dels fenòmens sonors amb l'ajuda d'eines digitals (telèfon mòbil i Audacity) i construirem una interpretació a partir del model ondulatori.

Sessió VI, 27 d'octubre

18.30 h. Mi casa, un laboratorio para presentar conceptos de Física y Química, Carlos Moreno.

Es faran experiments amb materials quotidians per desenvolupar conceptes del currículum de l'ESO.

Sessió  VII, 28 d'octubre

17:00 h.  Calor i energia, Rafael Garcia Molina i Marina García Abril.

Es  presentarà un recull d'activitats pràctiques (tant qualitatives com quantitatives) basades en la transferència de calor entre sistemes, així com en transformacions entre diferents formes d'energia.

Sessió  ViII, 28 d'octubre

18:30 h. Lo que nunca te contaron de la tabla periódica, Carlos Moreno

Avaluació 

Convidarem els participants a dissenyar dues noves activitats (una de física i una de química) seguint les propostes didàctiques i l’exemple de les activitats efectuades durant el curs.