« tornar

222001 - Avaluació competencial. Disseny d'eines d'avaluació competencial

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Metodologia
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Verònica Asensio Arjona
Data Del 14 al 28 de gener de 2022. De 0:00 a 0:00
Dies Connexió lliure. Curs mitjançant moodle
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Objectius

• Conèixer la base teòrica de l’avaluació competencial i el seu paper en el currículum d’educació
• Conèixer les principals eines d’avaluació competencial: les rúbriques d’avaluació i l’escala d’estimació
• Graduar els indicadors d’avaluació en tres nivells d’assoliment
• Elaborar exercicis i proves d’avaluació competencial

Continguts

• L’avaluació competencial
• La rúbrica d’avaluació
• L’escala d’estimació
• El test competencial
• Els indicadors d’avaluació, els objectius d’aprenentatge i els tres nivells d’assoliment
• La seqüencia didàctica com a base metodològica: fases, objectius de les fases i tipus d’activitats

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és teoricopràctica. En cada sessió hi haurà una part teòrica i una aplicació d’exercici pràctic dels continguts teòrics plantejats prèviament.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »