« tornar

222200 - Problemes d'anàlisi gramatical. Relació entre teoria i dades a l'aula de llengua castellana

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat
Data Del 26 de febrer al 26 de març de 2022. De 10:00 a 13:00
Dies Dissabte
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

 

Descripció

Aquest curs fa un repàs de diferents àrees de la gramàtica del castellà. L'objectiu és discutir una sèrie de nocions i fenòmens presents al Glosario de términos gramaticales (RAE-ASALE, 2019) per veure com es poden tractar a l'aula de secundària i batxillerat. Dedicarem part de les sessions a practicar el plantejament i la resolució d'exercicis reflexius i competencials. Tot i que el pes empíric se centrarà en el castellà, s'incorporaran dades d'altres llengües, especialment el català.

Objectius

  • Revisar conceptes de la gramàtica del castellà en relació amb el Glosario de términos gramaticales.
  • Avaluar la relació entre teoria i dades, i la seva aplicació a l'aula de secundària i batxillerat, tot tenint en compte un potencial enfocament transversal.
  • Practicar l'elaboració i la resolució d'exercicis com els de la PAU (castellà).

Continguts

  • L'arquitectura gramatical i la subordinació (Gallego)
  • Morfologia: unitats i processos (Buenafuentes)
  • Preposicions, adverbis i locucions preposicionals (Sánchez Lancis)
  • Conceptes bàsics de predicació: predicats, arguments i adjunts (Mateu)
  • Relacions entre complements predicatius, complements locatius argumentals i complements de règim verbal (Gumiel)

Avaluació

Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, la reflexió, la producció i l’aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. El formador/a garantirà que les persones assistents tinguin ocasió de mostrar la seva participació activa al curs.

Professorat 

Cristina Buenafuentes, Ángel J. Gallego, Silvia Gumiel, Jaume Mateu i Carlos Sánchez Lancis