« tornar

222201 - Taller de didàctica i metodologia de continguts de llengua catalana al batxillerat

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencial
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Puri Pinto
Data 14 de febrer i 7, 14, 28 de març i 4 d'abril. De 16:30 a 19:30
Dies Dilluns
Adreça Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Descripció 

Curs presencial de 15 hores, impartit en 5 sessions de 3 hores cadascuna, amb un descans de 15 minuts inclòs en l’horari.

Des d’una perspectiva metodològica i didàctica, al curs es treballaran els continguts més essencials per tal que l’alumnat pugui, al llarg dels dos anys del batxillerat, adquirir els coneixements normatius més bàsics per assolir una competència en llengua catalana que els permeti superar el coneixement de la normativa demanat a les PAU i també al nivell C1 (nivell de coneixement de llengua que, d’acord amb la normativa actual, se’ls reconeix en haver aprovat el batxillerat).

Curs especialment indicat per al professorat de català de nova incorporació en la docència que necessiti estratègies de concreció i didàctica en els continguts de llengua catalanaque cal impartir al batxillerat.

Metodologia

Distribució dels continguts que es treballaran en blocs de components de la gramàtica (fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic) i aprofundiment en la didàctica i la metodologia que permeti treballar qüestions controvertides i complicades d’assimilar per l’alumnat, com ara: pronúncia i transcripció normatives, diftongació i accentuació, verbs irregulars, funcions sintàctiques i pronominalització, pronoms relatius, adequació i riquesa lèxica. Aquests continguts són essencials per adquirir una bona competència de la llengua formal.

La intenció del curs és compartir metodologies útils i productives per explicar els diversos continguts, acompanyades d’exercicis i estratègies didàctiques d’aplicació eficaç a l’aula.

També es plantejaran tasques de creació d’activitats i criteris de realització i de revisió de proves, perquè el professorat pugui optimitzar el temps que inverteix a corregir-les.

 Continguts

 1. Fonètica: Transcripció fonètica. (Didàctica i metodologia de la pràctica)
 2. Qüestions ortogràfiques: Diftongació i accentuació. (Didàctica i metodologia de la pràctica)
 3. Morfologia: Verbs irregulars. (Didàctica i metodologia de la pràctica)
 4. Enriquiment del lèxic (exercicis i estratègies). (Didàctica i metodologia de la pràctica)
 5. Sintaxi: Funcions sintàctiques. Substitució pronominal. Pronoms relatius. Oracions subordinades: nexes. (Didàctica i metodologia de la pràctica)
 6. Sociolingüística: Eines per adoptar hàbits lingüístics sostenibles i per utilitzar més la llengua catalana dins i fora del centre. (Metodologia i espai de reflexió)
 7. Correcció productiva. (Recerca de mètodes de correcció eficaços i àgils)

Objectius 

 • Adquirir estratègies per explicar i treballar a l’aula els continguts mínims de Llengua Catalana que cal impartir i ajudar a assimilar en el batxillerat.
 • Compartir i crear recursos i metodologies didàctiques per tal de millorar el rendiment i l'eficàcia a les classes de Llengua Catalana al batxillerat.
 • Elaborar material que ajudi el professorat de llengua catalana a enriquir i millorar la productivitat en la tasca docent.
 • Crear, entre tot el grup, una xarxa de treball i d’intercanvi de criteris que, de ben segur, podran ajudar a enriquir les estratègies i les dinàmiques de feina, estimulació i avaluació de tasques produïdes per l’alumnat. 
 • Reforçar el rol normalitzador del docent bo i comentant recursos, plantejaments i actituds que fomentin l’ús de la llengua catalana entre l’alumnat i, a més a més, evitin l’abandonament de la llengua per part del professorat.

Avaluació

Per certificar l’aptitud del curs, els assistents hauran de dur a terme: 

 • a) Totes les activitats pràctiques i metodològiques que s’indicaran en les sessions en relació amb els diversos continguts.
 • b) Assistència al 80% del curs.
 • c) Participació productiva, adequada i assertiva en les diverses situacions que requereixin un treball col·lectiu i actiu per part de les persones que facin el curs.