« tornar

222305 - II Jornades de Didàctica de les Ciències Socials. Oportunitats d'un nou currículum?

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat
Data 31 de març i 1 d'abril (jornada de retorn final, 27 d'abril). De 16:00 a 20:00
Dies Dijous i divendres
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat35,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores35,00€
No col·legiat50,00€

Les II Jornades de Didàctica de es Ciències Socials fan enguany especial atenció als nous decrets curriculars i al seu desplegament.

Les jornades, en format virtual, volen ser una aproximació i una reflexió sobre aquests nous currículums per a poder identificar-ne els canvis, les continuïtats, i prendre consciència de les dificultats i les oportunitats que comporten.

Lluny del posicionament a favor o en contra, i de les reaccions que els decrets han pogut generar, el Col·legi desitja, en aquestes jornades, conèixer els decrets curriculars per a l’ESO i pel batxillerat i veure com poden afectar l’ensenyament i l’aprenentatge de les Ciències Socials a les aules.

Ens hi aproximarem de manera general amb la xerrada inaugural i més tard aprofundirem en els currículums per l’ESO i pel batxillerat, analitzant-los en més detall i aprofundint-hi mitjançant una sèrie d’aules simultànies que s’enregistraran per tal que tots els inscrits puguin accedir a la totalitat del contingut que s’hi exposi.

 

Programa

Dijous, 31 de març

 • 15.50 h. Paraules de presentació i benvinguda, a càrrec d'Antoni Domènech, Catedràtic de Geografia i Història, Inspector d'Educació, i membre de la Junta de Govern del Col·legi de Doctors i Llicenciats
 • 16 - 17 h. Ponència inaugural: "Lectura dels nous projectes de decrets curriculars: educació bàsica i batxillerat", a càrrec de Xavier Yáñez, cap del Servei de Currículum de Secundària i Batxillerat al Departament d'Educació
 • 17 - 17.15 h. Pausa
 • 17.15 - 18.15 h. "Nou currículum al batxillerat: continuïtat i canvi a les ciències socials al batxillerat", a càrrec de Maria Ojuel, professora d'educació secundària, formadora i tècnica docent al Departament d'Educació i Mercè Andreu, professora de secundària i del màster de secundària de l'especialitat (UAB)

La nova proposta curricular del batxillerat pretén consolidar l'enfocament competencial, amb la finalitat de dotar l'alumnat de recursos per gestionar la informació i comunicar-la, desenvolupar el pensament crític i aplicar els aprenentatges de forma integrada. Les matèries de l'especialitat de Geografia i Història també han de contribuir a aquests propòsits.

 • 18.15 - 18.45 h. Pausa 
 • 18.45 - 19.45 h. Aules taller simultànies (escolliu-ne una):
  • Batxillerat: Història del Món Contemporani, a càrrec de Glòria Garcia
  • Batxillerat: Història d’Espanya, a càrrec de Mercè Andreu
  • Batxillerat: Geografia, a càrrec de Sonia Ruiz Conesa
  • Batxillerat: Història de l’Art“Noves maneres d’enfocar, d’entendre i de treballar la matèria d’història de l’art al batxillerat amb el nou currículum", a càrrec de Manel Trenchs, professor de la matèria a l'Escola Pia Santa Anna de Mataró.

Divendres, 1 d’abril 

 • 16 - 17 h. "Nou currículum: continuïtat i canvi a les ciències socials a l'ESO", a càrrec de Maria Ojuel, professora d'educació secundària, formadora i tècnica docent al departament d'Educació i Jaume Cortada, Catedràtic d'Ensenyament Secundari i Tècnic Docent de CRP

El nou desplegament curricular de l'educació bàsica no comporta desestimar tot allò que s’ha fet fins ara, sinó que s’ha de veure com una oportunitat per revisar el l'enfocament de les ciències socials en el marc d'una educació per a tothom i, si cal, millorar les propostes, les activitats i les estratègies didàctiques que serveixen a l’alumnat per aprendre i gaudir amb aquests aprenentatges.  

 • 17 - 18 h. Aules taller simultànies (escolliu-ne una):
  • 1r-2n d’ESO, a càrrec de Cipriano Olmos, catedràtic d'Ensenyament secundari i formador de l'INS Palau Ausich i Gemma Elías, professora de l'Escola Tecnos
  • 3er- 4t d’ESO, a càrrec de Jordi Hinojosa, professor de Ciències Socials a l'INS Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú
 • 18 - 18.30 h. Pausa
 • 18.30 - 19.30 h. Conferència de cloenda: "Ensenyar Ciències Socials per a què? Problemes socials rellevants, ciutadania i pensament crític", a càrrec de Neus González-Monfort, membre de GREDICS i professora de Didàctica de les Ciències Socials a la UAB

En els darrers anys estem vivint un canvi de paradigma a les Ciències Socials. No són idees noves però si que ens fan replantejar les nostres pràctiques educatives. Repensar les finalitats de les disciplines, incorporar mirades competencials, abordar reptes de la ciutadania global, saber llegir el món críticament, prendre decisions per una societat més justa i equitativa... són reptes que fins ara no se li havien atorgat a les Ciències Socials però que ara són imprescindibles i irrenunciables. Quines Ciències Socials volem que aprengui l'alumnat i per a què?

 • 19.30 h. Conclusions i comiat

 

Dijous, dia 12 de maig

 • 18 - 20 h. Connexió de retorn. Es recolliran les conclusions de les jornades i es tractaran els dubtes i les inquietuds que els alumnes hagin manifestat mitjançant un formulari que hauran d'omplir com a tasca de certificació. Els detalls d'aquesta tasca apareixeran publicats al Moodle de les Jornades, al qual tindran accés els alumnes inscrits.

Selecciona un taller de cada bloc« TORNAR