« tornar

223206 - Dinamització de l’ús del català als centres

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Presencials
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Puri Pinto
Data De l'11 al 15 de juliol. De 10:30 a 13:30
Dies De dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, c/ Consell de Cent,14
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat105,00€


Si vols ampliar la teva certificació a 30 hores, matricula’t sense cost addicional al curs  223013 - Jornades Ser docent al segle XXI: Qui som, què fem i per què ho fem?

  •  Si t’interessa fer un tercer curs, només hauràs de pagar un suplement de 25 euros.
  • Recorda que els cursos de 30 hores són vàlids per al concurs de mèrits de la pròxima convocatòria d’estabilització de plantilles docents, així com per als estadis de promoció docent.
  • Cursos reconeguts dins el Pla de formació permanent de professorat del Departament d’Educació (gestió en tràmit).

 

Descripció:

Curs de 15 hores, impartit en cinc sessions de tres hores cadascuna. Totes cinc sessions tindran un format presencial.

Des d’una perspectiva centrada en l’aprenentatge, l’adquisició i l’adopció de la llengua, es treballaran plantejaments, estratègies i noves visions que permetin renovar i ampliar les possibilitats de l’ús de la llengua catalana en els diversos àmbits socials i, molt especialment, en l’àmbit de la docència i les aules.

Curs especialment indicat per al professorat d’ensenyament secundari interessat en la millora i l’ampliació d’estratègies per vehicular i dinamitzar l’ús de la llengua catalana a l’escola.

 Metodologia:

Distribució dels continguts (explicats per la docent i recollits en documentació compartida amb l’alumnat) que es treballaran a través de diversos blocs que ajudaran a presentar, treballar i reflexionar al voltant de totes les idees i els plantejaments que aporta el discurs en defensa de l’ús de la llengua catalana des del punt de vista de la seva l’adopció . 

La intenció del curs és donar a conèixer nous arguments a favor del català al voltant de l'adopció de la llengua que, des de fa diversos anys, comprenen, dins i fora de l’àmbit educatiu, un dels discursos i enfocaments que més estratègies i solucions pot plantejar en la dinamització i el foment de l’ús de la llengua catalana en la nostra societat.

A més de l’exposició i el plantejament dels aspectes teòrics i concrets del curs, també es plantejaran qüestions pràctiques a tractar, acompanyar i resoldre, així com l’establiment d’un debat obert i fluid des del qual poder compartir, millorar i enriquir els diversos plantejaments, estratègies i metodologies que els docents fan servir per fomentar, vehicular i dinamitzar l’ús del català dins de les aules.

Continguts:

  1. Els recursos que aporta el discurs de l’adopció de la llengua: nous conceptes i ampliació de la diagnosi. Un discurs que, a més, apropa la llengua vehicular a les famílies
  2. Objectius, encerts i mancances de la immersió lingüística. Plantejament de possibles vies de solució
  3. La sostenibilitat com un plantejament útil, vital i necessari per l’ensenyament de les nostres llengües
  4. Els (no) conflictes lingüístics dins de l’aula, una oportunitat per plantejar noves mirades i per consolidar la presència de la llengua. El modelatge dels adoptants de la llengua
  5. L’abandonament de la llengua dins dels centres. Tipologies i abordament de la solució. No n’hi ha prou amb els modelatges lingüístics i normativitzadors, també en calen d'usos lingüístics o normalitzadors i, molt especialment, modelatges d'adopció de la llengua catalana.
  6. El rol normalitzador compartit pel personal dels centres: pel docent i, per descomptat, també pel no docent
  7. Abordament de situacions o contextos i estratègies en la resolució de casos. Actituds positives i de confiança vers l'alumnat i/o els futurs nous parlants.

Avaluació:

Per certificar l’aptitud del curs, els assistents hauran de complir aquests requisits:

a) Presentació de totes les activitats pràctiques i metodològiques que s’indicaran en les diverses sessions en relació amb els diversos continguts, que s’hauran de gestionar a través de la plataforma del curs virtual.

b) Assistència al 80% de les sessions.

c) Participació productiva i assertiva a les sessions del curs.  

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »