« tornar

223213 - A journey of discovery of English culture through history, art and literature. Part 2

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Virtual
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data De l'11 al 15 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies De dilluns a divendres
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat105,00€

Si vols ampliar la teva certificació a 30 hores, matricula’t sense cost addicional al curs  223204 A journey of discovery of Engish culture through history, art and literature. Part 1

  •  Si t’interessa fer un tercer curs, només hauràs de pagar un suplement de 25 euros.
  • Recorda que els cursos de 30 hores són vàlids per al concurs de mèrits de la pròxima convocatòria d’estabilització de plantilles docents, així com per als estadis de promoció docent.
  • Cursos reconeguts dins el Pla de formació permanent de professorat del Departament d’Educació (gestió en tràmit).

 

Descripció:

Aquest curs és un viatge per la cultura anglesa des de la prehistòria fins al segle XVI, per tal de promoure la competència sociocultural, literària i plurilingüe i les connexions interdisciplinàries entre l’anglès i les assignatures d’altres àmbits (història, geografia, literatura catalana i castellana, etc.). A més, volem donar les eines als professors per incloure aquests elements a les seves classes per motivar l’alumnat.

Metodologia:

Curs interactiu amb moltes lectures i articles sobre els diversos temes, i elements audiovisuals, artístics i literaris que els alumnes hauran d’analitzar i comentar a través del fòrum de l’aula virtual Moodle.

Continguts:

  • Trets característics de la cultura anglesa. Geografia i tradicions.
  • La prehistòria, la influència celta i romana.
  • El període anglosaxó i la conquesta normanda.
  • L'edat mitjana. Evolució de l’art i la literatura. El segle XVI. Elisabeth I i Shakespeare.
  • Recull de recursos digitals per ensenyar cultura a classe, Presencialment o En línia.

 

Avaluació:

Per assolir els objectius del curs, concentrant-nos en la dimensió cultural i plurilingüe i la competència en entorns digitals que marca el curriculum de l’educació secundària, es requereixen el següent:

1. Participació activa al curs a través del fòrum i els materials de l’aula virtual Moodle.

Per conèixer els elements bàsics de la cultura, l’art i la història anglesa els alumnes hauran de fer lectures d’articles per comentar al fòrum i hauran de veure i analitzar materials audiovisuals i exemples literaris. Aquest treball implica una vessant transversal i interdisciplinària que després hauran d’introduir a les seves classes en el futur i que posaran en pràctica en la seqüència didàctica que hauran de dissenyar com a element fonamental de l’avaluació d’aquest curs per integrar tots els coneixements de manera competencial.

2. Elaboració d’un test sobre aspectes culturals tractats al curs com a qüestionari per comprovar si s’han assolit els conceptes més importants.

3. Preparació d’activitats de tipus cultural per als seus contextos educatius seguint el model competencial del Departament, utilitzant un dels temes culturals  treballats durant el curs adaptat al context educatiu dels professors que hi participen (secundària, cicles etc.)  i integrant les diverses dimensions, continguts  clau, etc. En cas que algun dels professors vulgui fer una seqüència CLIL transversal, també seria molt adient. Es valorarà positivament l’ús d’elements digitals en la preparació d’aquestes activitats (Padlet, Quizlet, etc.).

Un exemple de possibles activitats és comparar el llegat romà a Barcelona i a la Gran Bretanya (treball d’història i d’anglès amb CLIL).

Observacions:

Aquest curs pot ser interessant per als docents de llengua anglesa i específicament per a qui estigui interessat a presentar-se a les oposicions, perquè el temari inclou molts dels continguts socioculturals que es tracten al curs.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »