« tornar

223009 - STEAM 4.0 a l'aula del segle XXI Construir aprenentatge, pensament i convivència per un món tecnificat més ètic i sostenible per a tothom

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat Semipresencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Jaume Basseda Cardó, Montserrat Oliveras Ballús
Data De l'11 al 15 de juliol. De 11:30 a 14:30
Dies De dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, c/ Consell de Cent,14
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat105,00€


Si vols ampliar la teva certificació a 30 hores, matricula’t sense cost addicional al curs  223013 - Jornades Ser docent al segle XXI: Qui som, què fem i per què ho fem?

 •  Si t’interessa fer un tercer curs, només hauràs de pagar un suplement de 25 euros.
 • Recorda que els cursos de 30 hores són vàlids per al concurs de mèrits de la pròxima convocatòria d’estabilització de plantilles docents, així com per als estadis de promoció docent.
 • Cursos reconeguts dins el Pla de formació permanent de professorat del Departament d’Educació (gestió en tràmit).

Calendari:

Semipresencial, combinarà sessions Presencials amb treball asíncron:

 • Dilluns 11. 3h presencial de 11.30 a 14.30h
 • Dimarts 12. 3h tememàtica sincrònic de 11.30 a 13h i asincrònic de 13.00 a 14.30h.
 • Dimecres 13. 3h presencial de 11.30 a 14.30.
 • Dijous 14. 3 telemàtic de 11.30 a 13.00h. asincrònic de 13.00 a 14.30h
 • Divendres 15. 3 hores presencial de 11.30 a 14.30h

 Descripció:

La necessitat d’una educació creativa ve imposada per un món en constant canvi, les noves situacions forcen a respostes abans desconegudes, i en aquesta línia aquest curs vol aportar metodologia, didàctica, recursos, etc., per personalitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aula del segle XXI vers l’excel·lència educativa.

Els participants al curs podran descobrir estratègies, eines i possibilitats reals per fomentar la creativitat i els aprenentatges competencials a l’aula a través d’oportunitats tecnopedagògiques com la robòtica educativa i la programació amb l’objectiu de desenvolupar un currículum competencial, des de la  transdisciplinarietat, la multidisciplinarietat i la interdisciplinarietat, en el marc d’una aula del segle XXI.

Especialment indicat per al professorat que vegin la necessitat de personalitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge competencial en el marc d’un equip docent multidisciplinari. També està indicat per al professorat de nova incorporació en la docència que necessiti estratègies de concreció i didàctica.

Metodologia:

La intenció del curs és compartir metodologies i estratègies didàctiques acompanyades des de la transdisciplinarietat, la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat, en què diferents disciplines i branques del coneixement col·laboren, interaccionen i coparticipen durant el desenvolupament dels objectius i activitats curriculars. Una proposta de caràcter constructiu, que promourà la contextualització de la creativitat i el pensament crític com a valor a través d’experiències tecnopedagògiques i amb la proposta d’activitats vinculades a un aprenentatge actiu. 

 A l’inici de cada proposta didàctica que es plantegi a l’alumnat, es facilitaran les indicacions necessàries per l’ús de l’eina o del recurs tecnopedagògic en línia. La resta de temps dedicat al curs s’oferirà un aprenentatge tipus learning by doing, en què l’alumnat del curs haurà d’assumir un rol actiu.

Les eines de comunicació del curs poden ser el correu electrònic o altres recursos a acordar amb l’alumnat. L’eina de comunicació personal entre l’alumnat i professors també podrà ser la videoconferència, el xat, el correu electrònic i altres eines digitals col·laboratives. Es potenciarà, per tant, la comunicació i el debat entre l’alumnat, sobretot per posar en comú criteris, pensaments, idees, etc., amb les eines i els recursos tecnopedagògics emprats. També es potenciarà i es facilitarà les aportacions de nous recursos trobats pels estudiants a la xarxa, pluja d’idees en relació amb les activitats i valoracions de les activitats com indicadors avaluatius.

Continguts:

 1. Creativitat i tecnopedagogia STEAM 4.0 a l’aula del segle XXI: una proposta innovadora i transformadora que permet millorar processos d’aprenentatge, de pensament, de convivència vers la construcció de coneixement, desenvolupament de competències i d’habilitats per a la vida en un món tecnificat, més ètic i sostenible.
 2. Robòtica i programació: disseny d’enginys i mecanismes. Resolució de problemes amb la robòtica i la programació a través del pensament computacional.
 3. Intel·ligència artificial (AI): eines d’intel·ligència artificial per a la programació, la gestió i l’organització del coneixement vers un desenvolupament competencial.
 4. Internet de les coses (IoT): tècniques de captura, d’enregistrament i de publicació de dades. 
 5. Simulació del món real i objectius de desenvolupament sostenible (ODS): experimentar simulacions del món real de manera virtual com, per exemple, escenaris de la història de la humanitat, circuits elèctrics, fenòmens físics, etc.
 6. Realitat augmentada (RA) i realitat virtual (RV): conèixer experiències per a un aprenentatge competencial i interdisciplinari. Programació d’experiències amb RA (p. ex., vídeo d’un joc interactiu) i amb RV (p. ex., museu virtual).
 7. Disseny 3D: possibilitats reals per a cada nivell educatiu per dissenyar, crear i imprimir objectes propis en 3D.
 8. Llenguatges de programació (SCRATCH, LOGO, etc.): descoberta de possibilitats a través dels llenguatges de programació LOGO, SCRATCH i d’altres. 

  Avaluació:

 Per certificar l’aptitud del curs i obtenir el certificat d’aprofitament caldrà:

 • Dur a terme totes les activitats pràctiques i metodològiques que s’indicaran en les sessions en relació amb els diversos continguts.
 • Assistir a les sessions presencials i síncrones un mínim del 80% del curs.
 • Participar de manera productiva, adequada i assertiva en les diverses situacions que requereixin un treball col·laboratiu, cocreatiu, col·laboratiu i actiu per part de les persones que facin el curs.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »