« tornar

M2300 - Curs d’especialització en mediació i gestió col·laborativa de conflictes

Tipus Curs d'especialització en Mediació i Gestió Col·laborativa de Conflictes
Àrea temàtica Mediació
Modalitat Semipresencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Anna Valls
Data Del 17 d'octubre de 2022 a l'1 d'abril de 2023. De 17:00 a 20:00
Dies Divendres i dissabte
Adreça Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
Total hores 240
Preu
Col·legiat1.600,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores1.600,00€
No col·legiat1.900,00€

Programa

 • Part general i fonaments d’aplicació pràctica  (d’octubre a desembre del 2022)
  • El conflicte, la seva gestió i tipologies
  • Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació.
  • Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació vigent: aplicació pràctica de la Llei 15/2009 i la Llei 5/2012. El Centre de Mediació de Catalunya.  
  • Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats.
  • Perfil i competències de la persona mediadora.
  • Competències personals de la persona mediadora. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL).
  • Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics.
 • Mòdul de mediació familiar (de desembre del 2022 a febrer del 2023)
  • La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions entre progenitors i descendents.  
  • Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma.  Inclou dos tallers pràctics virtuals en directe de sis hores en total. 
  • Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions. 
  • Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals. 
 • Mòdul de mediació ciutadana i en organitzacions complexes (de febrer a abril del 2023)
  • Conflictes veïnals, l’assetjament immobiliari o blooking. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca de l’administració de finques.  
  • Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic.  
  • Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. El seu abordatge des de la mediació, estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions.  
  • La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu.  

 

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »