« tornar

24003 - Actualització de continguts curriculars i aspectes practicodidàctics en Llengua anglesa

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Virtual
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Rosa M. Cano Vallès
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data De l'1 d'octubre de 2022 al 18 de març de 2023. De 9:00 a 11:30
Dies Dissabte
Adreça En línia
Total hores 80
Preu
Col·legiat560,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores560,00€
No col·legiat800,00€

Dissabtes en línia via Zoom + 2.30 hores d’activitat asíncrona a través de Moodle.  

El curs constarà de 80 h:

  • 60 h de preparació per a la prova de temari, amb referències puntuals a la unitat didàctica i supòsits pràctics.
  • 20 h de preparació per a la prova didàctica (programació i unitat didàctica)

 

Programa i calendari                                                                                                

Part 1: Actualització de continguts 

1 d’octubre. Sessió 1

Introducció i presentació del curs. Consells generals i blocs dels diferents temes. Estratègies per enfrontar-se l’oposició i l’organització de l’estudi. Informació sobre l’oposició. Com preparar el temari, la programació i la unitat didàctica. Conceptes teòrics i pràctics importants per preparar el temari i l’oposició.

1. Introducció al primer bloc:  Metodologia.

2. Temes 29 i 39 vinculats a alguns supòsits pràctics. Com vincular temes amb supòsit pràctics (part de les qüestions prèvies per si s´inclouen a la prova i per tal d´aprofundir a l´unitat didàctica. La part de la seqüència didàctica es tractarà al curs de programació didáctica amb detall.

Nota: En cadascuna de les sessions es podria comentar algun supòsit pràctic i aplicación pedagògica en relació amb els temes comentats.

8 d’octubre. Sessió 2 

Primer bloc. Metodologia: temes 1, 2, 6 i 12

22 d’octubre. Sessió 3 

Segon bloc. Fonètica: temes 38, 7, 8 i 9

5 de novembre. Sessió 4 

Tercer bloc de comunicació: temes 3, 4, 5, 28 i 40

12 de novembre. Sessió 5 

Quart bloc. Morfosintaxi (1a part): 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 25

3 de desembre. Sessió 6 

Cinquè bloc. Història de la llengua anglesa: temes 41, 42 i 43 i Introducció a la  literatura.

10 de desembre. Sessió 7 

Sisè bloc. Literatura anglesa: temes 44, 45, 47, 48, 49 i 50

14 de gener. Sessió 8

Tipus de text: temes 32, 33, 34, 35, 36 i 37

21 de gener. Sessió 9 

Morfosintaxi i textos (3a part):  temes 24, 26, 27, 30 i 31

18 de febrer. Sessió 10

Literatura americana: temes 46, 52, 53, 54, 55, 59, 60 i 61

4 de març. Sessió 11

Sisè bloc. Literatura:

1) Irlandesa, temes 51, 56, 57 i 58

2) Països de la Commonwealth, tema 62 

18 de març  Sessió 12

Setè bloc. Cultura anglosaxona i conclusions:

a) Anglesa, temes 63, 65, 66, 67, 68 i 69

b) Americana, tema 64

c) Països de la Commonwealth, tema 49 

Nota: Recordeu que també es poden demanar sessions personalitzades amb el tutor que també es pagarien apart per tal de tractar aspectes concrets en els quals els opositors volguessin aprofundir.

Part 2: Programació i unitat didàctica 

Sessions asíncrones, 10 h

10, 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer

De gener a febrer, sessions asíncrones per conèixer les bases teòriques de les competències i del nou currículum  i els elements per construir una programació centrant-nos en la unitat didàctica. En aquestes sessions s’hauran de fer lectures i algunes activitats pràctiques per treballar els principis competencials i les novetats del nou marc curricular (5 sessions inicials – dedicació d’unes 2 h per sessió).

Sessions síncrones, 10 h

Dimarts 14, 21 i 28 de febrer de 17.30 h a 20.30 h  (7 h i mitja) + 2 h i mitja de treball personal asincrònic sobre aquestes sessions (lectura d´algun article, estudiar i analitzar exemples de propostes pedagògiques…)

Al febrer, a les tres sessions síncrones posarem en pràctica tots els principis del currículum que hem estudiat anteriorment per treballar les unitats didàctiques o la programació, si calgués, amb exemples (depenent de les instruccions de la convocatòria), dubtes, estratègies i idees pedagògiques, per poder crear materials originals dintre del currículum vigent, tal com demanen les diverses convocatòries. A més, es comentaran alguns possibles supòsits pràctics relacionats amb la unitat depenent de les convocatòries i la preparació de la presentació oral d’aquesta unitat.

Notes:

  • També es poden demanar sessions personalitzades amb el tutor, que es pagarien a part, per tractar aspectes concrets en què es vulgui aprofundir.
  • Important: com  a complement, s'oferirà un mòdul de 15 h de sessions asíncrones a través de Moodle amb pràctiques de llengua anglesa avançada nivell C2 per millorar la preparació, la redacció del temari i la unitat didàctica (cost a part). Es treballarà el vocabulari acadèmic, l´ús d´estructures avançades, alguna lectura per a millorar el lèxic i frases fetes per a l´expressió oral,  per tal de consolidar el nivell de llengua avançat exigit per a superar l´oposició. 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »