« tornar

24002 - Curs de programació de Llengües Clàssiques

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Cultura clàssica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Meritxell Blay Boquera
Professorat Ignasi Vidiella Puñet, Meritxell Blay Boquera
Data Del 14 d'octubre de 2022 al 21 d'abril de 2023. De 17:00 a 18:30
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 80
Preu
Col·legiat560,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores560,00€
No col·legiat800,00€

Descripció

La nova convocatòria d’oposicions, en un nou marc legal en procés d’implantació, tindrà com un dels eixos vertebradors la necessitat d’elaborar una unitat didàctica per ser defensada segons la nova llei educativa, els nous currículums i una possible concreció a l’aula que està per determinar.

A més, la importància que sembla que la nova convocatòria donarà als temes fa que l'elaboració, la preparació i l'estudi dels temes siguin claus per assolir l’èxit d’aquesta part.

Aquest curs vol ser una ajuda per a tots els aspirants en la delimitació del nou marc legal, l’elaboració de temes i en la valoració de quina és la bibliografia més rellevant per desenvolupar-los, així com en l’elaboració ex novo d’una unitat didàctica.

Objectius

1. Objectius del curs en el marc legal de la unitat didàctica:

 • Proporcionar els coneixements per elaborar una unitat didàctica d'acord amb l'actualitat legislativa.
 • Identificar els principals documents normatius i la legislació vigent en matèria educativa per adequar-hi la unitat didàctica.

2. Objectius del desenvolupament de la unitat didàctica:

 • Aprendre què cal tenir en compte per elaborar una unitat didàctica.
 • Dominar l'exposició i la defensa de la unitat didàctica en oposicions.

3. Objectius de l’elaboració de temes

 • Reconèixer la bibliografia més rellevant de cada àmbit.
 • Elaborar temes de qualitat que barregin la part acadèmica i la didàctica.

 

Continguts

Unitat 1: Marc legal

 • Marc legal d’àmbit estatal
 • Marc legal català
 • Curricula de Cultura Clàssica, Grec, Llatí i Món Clàssic.

Unitat 2: Elaboració de temes

 • Com elaborar un tema des de la perspectiva acadèmica i didàctica.
 • Actualització bibliogràfica.
 • Entrega de 7 temes del temari de Grec, 7 temes de Llatí i de 7 temes comuns a ambdós temaris.

Unitat 3: Elaboració d’una unitat didàctica

 •  Introducció
 •  Competències
 •  Continguts
 •  Metodologia d'aprenentatge
 •  Criteris i indicadors per a l'avaluació
 •  Mesures d'atenció a l'alumnat
 •  Instruments d'avaluació
 •  Recursos
 •  Graella d'autoavaluació / rúbriques.

Unitat 4: Defensa de la unitat didàctica

 • Presentació pública de la programació o la unitat didàctica

Metodologia

Trobades quinzenals d’una hora i mitja com a màxim a través dels enllaços de Microsoft Teams, en què es plantejarà un marc teòric sobre el tema a tractar.

Hi haurà, abans de les vacances de Nadal i de les de Setmana Santa, una setmana dedicada a entrevistes individuals per fer tutories.

També hi haurà un fòrum per anar-hi plantejant els dubtes que vagin sorgint i per aportar idees i compartir opinions.

Activitats

 • Elaboració de temes (6)
 • Elaboració d’una unitat didàctica i els elements que l’envolten
 • En l’elaboració de les tasques s'esmerçaran unes 3-4 hores.

 

Avaluació i acreditació

 • Acreditar el 100% d’assistència virtual.
 • Lliurar les tasques demanades (el 70% com a mínim) a la plataforma Moodle.

Calendari

 • Sessió 1

  14 d’octubre

  Presentació del curs

  Sessió 2

  28 d’octubre

  Normativa estatal

  Sessió 3

  4 de novembre

  Normativa catalana

  Sessió 4

  18 de novembre

  Presentació de matèries: Cultura Clàssica, Llatí i Grec

  Tasca 1

  25 de novembre

  Matèria i el seu marc normatiu. Reflexió

  Sessió 5

  2 de desembre

  Temes: presentació i elaboració de temes de llengua

  Entrevistes individuals

  12-16 de desembre

   

  Vacances de Nadal

  22 de desembre - 8 de gener 

   

  Tasca 2

  8 de gener

  Elaboració d’un tema de llengua (diferent de la tasca 3)

  Tasca 3

  12 de gener

  Elaboració d’un tema de llengua (diferent a la tasca 2)

  Sessió 6

  13 de gener

  Temes: presentació de temes d’història i de literatura

  Sessió 7

  27 de gener

  Temes: presentació dels temes comuns

  Tasca 4

  3 de febrer

  Elaboració d’un tema d’història

  Tasca 5

  8 de febrer

  Elaboració d’un tema de literatura

  Sessió 8

  10 de febrer

  Unitat didàctica: teoria

  Tasca 6

  17 de febrer

  Elaboració d’un tema comú

  Tasca 7

  23 de febrer

  Elaboració d’un tema comú

  Sessió 9

  24 de febrer

  Unitat didàctica: pràctica

  Sessió 10

  10 de març

  Com elaborar un guió

  Tasca 8

  17 de març

  Elaboració d’unitat didàctica

  Sessió 11

  24 de març

  Reformulació de la unitat segons els criteris de la convocatòria i dubtes

  Entrevistes

  27-31 de març

   

  Vacances de Setmana Santa

  2-9 d’abril 

   

  Sessió 12

  14 d’abril

  Defensa de la unitat didàctica

  Sessió 13

  21 d’abril

  Defensa de la unitat didàctica