« tornar

231207 - Anglès B1 part 1

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Presencial
Nivell B1+ (Intermedi +)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 3 d'octubre de 2022 al 5 de juny de 2023. De 18:00 a 20:00
Dies Dilluns
Adreça CDL
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ 

Primera part del nivell B1 (120 h) Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell A2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.  

METODOLOGIA

L'objectiu del curs és l'ús i l'aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic. 

Els estudiants treballen les 4 destreses ( Expressió Oral, Comprensió Oral, Lectura i Escriura) mitjançant la immersió lingüística.

Durant el curs els estudiant fen servir un llibre de Curs “English File Intermediate” de Oxford University Press i tenen accès de tots els recursos (text i materia audiovisual) que fa servir el tutor a classe i de material complementari a través de la plataform d’aprenentatge. 

LLIBRE DE TEXT: 

 ENGLISH FILE INTERMEDIATE 4A EDICIÓ 

Oxford university Press (unitats 1-5) Oxford University Press ISBN  978-0194035620

OBJECTIUS 

Adquirir els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar la seva opinió sobre qüestions properes.
 • Entendre informació senzilla sobre fets relacionats amb temes quotidians o amb el treball, identificant tant els missatges generals com els detalls específics.
 • Poder participar en converses amb intercanvi d'informació sobre fets concrets o en què es donen instruccions o solucions a problemes pràctics, encara que a vegades resulta difícil entendre's quan s’intenta expressar el que es vol dir.
 • Relatar arguments de llibres o pel·lícules i descriure reaccions.
 • Formular somnis, esperances i ambicions, fets reals o narrar històries senzilles. (més detalls)

 

CONTINGUTS Nivell B1 (part 1 i 2)

Gramàtica

 • Present Simple / Present continuous action and non-action verbs
 • Future form: Present Continuous, Going to, will/ won’t
 • Reflexive verbs
 • Present Perfect and Past Simple
 • Present Perfect + for/ since
 • Present Perfect Continuous, How long?
 • Comparatives and superlatives
 • Article use: a/ an, the, no article
 • Can, could, be able to
 • Reflexive pronouns
 • Modals of obligation: must, have to, should
 • Regrets: Should have
 • Past tenses: simple/ continuous / perfect
 • Used to / usually
 • Prepositions of place/ time review
 • Review of verb tenses; present, past and future

Temes

 • Cinema
 • The human body
 • Education
 • Houses
 • Shopping, noun building
 • Work
 • Forming adjectives and adverbs
 • Electronic devices
 • Noun building
 • Compound nouns
 • Time expressions; spend time etc.
 • Crime
 • Asking questions
 • Describing buildings
 • Health and the body
 • Phrasal verbs
 • Short films

 

Llibre de text: English File Intermediate 4a Edició  (unitats 1-5), Oxford University Press,  ISBN 978-0194035620.

Avaluació

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i superar satisfactòriament  els exercicis i proves de nivell que tindran lloc al llarg del curs.
 
                                (a)  AVALUACIÓ CONTINUADA - 50% 

o   20% basat en l'assistència i la participació a classe i altres treballs fets al llarg del curs. 

o   20% basat en treballs escrits fets al llarg del curs. 
o   10% basat en el nivell oral demostrat al llarg del curs. 
                                (b)  EXAMEN FINAL - 50% 

CALENDARI DE LES SESSIONS 


PRIMER TRIMESTRE

 • 3, 10, 17 i 24, 31 d’octubre
 • 7, 14, 21, 28 de novembre
 • 12 de desembre

SEGON TRIMESTRE

 • 9, 16 i 23 i 30 de gener
 • 6, 13, 20, 27 de febrer
 • 6, 13, 20, 27 de març

TERCER TRIMESTRE

 • 17 i 24 d’abril
 • 1, 8, 15, 22, 29 de maig
 • 7 de juny

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »