« tornar

231205 - Anglès oral: conversa bàsic (A2-B1)

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Presencial
Nivell A2 (Pre-intermedi)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 6 d'octubre de 2022 al 8 de juny de 2023. De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça CDL
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat375,00€

DESCRIPCIÓ

Curs destinat a estudiants amb un nivell elemental/preintermedi, que volen practicar conversa anglès per viatjar o refrescar el seu nivell.  La comprensió i l'expressió orals són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent a l’A2 o haver fet orientativament dos anys d’anglès. 

OBJECTIUS 

Millorar l'expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès:

 • Aprendre ainteractuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària
 • Adquirir confiança, fluïdesa i espontaneïtat
 • Participar en discursos i donar opinions
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

METODOLOGIA

L'objectiu del curs és l'ús i l'aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic. S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es fan dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

Els estudiants treballen l’expressió oral i la comprensió oral mitjançant la immersió lingüística amb diàlegs i matèria audiovisual) que fa servir el tutor a classe i de material complementari a través de la plataforma d’aprenentatge.

Al llarg del curs, els estudiants estaran exposats a una àmplia gamma de situacions de llenguatge immersives mitjançant el material de lectura i els diàlegs del llibre. Les activitats que es dediquen porten a l'estudiant des de la pràctica controlada fins a l'ús autònom de la llengua d'origen. És important que els estudiants siguin capaços de gestionar-se en llocs i situacions de la vida quotidiana, com ara bars, restaurants, supermercats, a classe, en transport públic, etc. Farem servir vídeo, diàlegs, jocs de rol, treballs de parella, treball en grup i pràctica lliure. 

CONTINGUTS

 Els articles i l’àudio es trien per cobrir les següents àrees del llenguatge i/o interès:

 • Introducing yourself
 • Personality and Character
 • Appearance
 • Hobbies and interests
 • Shopping in English
 • Food and drink
 • Describing places
 • Music and songs
 • Checking in at a hotel
 • Ordering food in a restaurant
 • Health: At the pharmacy
 • Asking for and giving directions
 • Etc.
 • Environment
 • Shopping
 • Weather
 • Music
 • Business
 • Accommodation
 • Health
 • Work
 • Education
 • Food
 • Sport
 • Technology

 

AVALUACIÓ

Per obtenir la certificació caldrà assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir el llenguatge i mostrar un ús autònom de les estructures mitjançant la improvisació.

Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació continuada del progrés dels alumnes. Aquesta avaluació continuada, que té una finalitat formativa i que consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs, es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió oral, expressió oral.  L’assoliment dels objectius d’un curs dona dret a l’obtenció d’un certificat de superació de curs, en el qual consten les dades personals de l’estudiant, l’idioma, el nivell del curs i la correspondència d’aquest nivell en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Avaluació contínua (50%)

•           20% basat en l'assistència i la participació activa a classe.

•           80% basat en la nota global de les activitats tipus joc de rols i discussions a classe.

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »