« tornar

163203 - Lectura fàcil: una eina per fomentar la lectura i la comunicació (semipresencial)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Semipresencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data sessions presencials del 4 al 7 de juliol + 3 h. de treball en línia. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a dijous
Adreça Esc. Joan Pelegri. Consell de cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ
Curs d’enfocament pràctic per capacitar el professorat que vulgui elaborar materials de lectura fàcil i treballar-los a l’aula per estimular la lectura i facilitar l’accés al coneixement, amb especial atenció a l’alumnat amb dificultats lectores.

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer el concepte i materials de LF com a eina per:
- potenciar l’ensenyament de les estratègies i habilitats lectores
- facilitar la comunicació entre el professorat i l’alumnat
- fomentar el gust per la lectura
2. Proporcionar les competències bàsiques per adaptar o elaborar materials de LF adequats a l’alumnat
3. Proporcionar una metodologia per dissenyar activitats a partir de materials de LF

CONTINGUTS
- El concepte de LF: què és i a qui s’adreça
- Pautes per elaborar i adaptar materials LF
-Contingut, llenguatge i forma
-Criteris de llegibilitat i comprensibilitat
-Etapes del procés d’elaboració
- Recursos de LF per a l’aula
-Disseny de textos d'aprenentatge
-Estratègies de comprensió lectora amb textos de LF