« tornar

163305 - L'urbanisme al llarg del temps (en línia)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències socials
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan García Targa
Data del 4 al 22 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 30
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ
Una aproximació a diversos moments històrics, des de l’antiguitat fins l’edat medieval, per mitjà de l’anàlisi de l’urbanisme i l’arquitectura.

OBJECTIUS
1. Localització geogràfica, cultural i cronològica de les diverses cultures analitzades
2. Origen i conceptualització de la realitat urbana i arquitectònica en cadascun dels moments analitzats
3. Aspectes concrets de la realitat urbana i arquitectònica en cada cas: trets generals, límits i exemples més rellevants
4. Arquitectura i urbanisme com a eina de poder i de propaganda política. Ideologia i poder. Us i abús, apropiació de l’espai per part del poder

CONTINGUTS
1. Introducció a l’urbanisme i l’arquitectura com a font d’estudi històric. La cultura mesopotàmica
2. Urbanisme i arquitectura egípcia, cretenca, micènica i fenícia
3. Urbanisme i arquitectura grega, etrusca, ibèrica i romana
4. Urbanisme i arquitectura mesomèrica (una visió general)
5. Període medieval (cristiana i musulmana)