« tornar

173201 - Qüestions imprescindibles de la nova Gramàtica de l'IEC (en línia) (No queden places)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data Del 3 al 12 de juliol. De 0:00 a 23:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça
Total hores 15
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

Descripció

Recorregut per la Gramàtica de l'IEC d'acord amb les noves qüestions vigents. L'ortografia: els canvis més significatius. La gramàtica: nocions prèvies i les qüestions més controvertides

Objectius

Conèixer la nova ortografia i la nova gramàtica de l'IEC i la manera com s'ha d'aplicar a l'aula.

1. Conceptes previs:

      a) Significat dels registres formals i informals i relació amb l'abast dialectal
      b) Tractament d’aquests registres en la varietat estàndard
      c) Criteris d'avaluació en l’ensenyament


2. Interpretació de les novetats en sintaxi: alternança de preposicions àtones davant una substantiva d’infinitiu, la predicació verbal, caiguda de la preposició, combinacions pronominals, els verbs ser i estar, duplicats pronominals, el tractament del pleonasme en oracions de relatiu, la preposició a davant de CD, degut a, donat que, al i en + infinitiu, com i com a, la discordança entre el subjecte i el verb, etc.

3. Breu comentari sobre les novetats en morfologia pronominal i verbal

4. Breu comentari sobre les novetats ortogràfiques

5. Fonètica i fonologia: vocalisme i consonantisme (sonoritzacions, sensibilitzacions...) segons registres formals i informals