« tornar

181201 - Qüestions imprescindibles de la nova gramàtica (2a edició) (semipresencial)

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Semipresencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data del 16 al 29 d'octubre (en línia) i dilluns 30 d'octubre (presencial). De 16:00 a 19:00
Dies De dilluns a divendres
Adreça Rambla de Catalunya, 8 pral - Barcelona
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

Recorregut per la gramàtica de l'IEC d'acord amb les noves qüestions vigents. Fonètica i fonologia, morfologia i sintaxi: nocions prèvies i qüestions noves o renovades amb usos variacionals segons els registres.

OBJECTIUS

Conèixer la nova gramàtica de l'IEC i la manera com s'ha d'aplicar a l'aula.

CONTINGUTS

1. Conceptes previs:

      a) Significat dels registres formals i informals i relació amb l'abast dialectal
      b) Tractament d’aquests registres en la varietat estàndard
      c) Criteris d'avaluació en l’ensenyament

2. Novetats en sintaxi: alternança de preposicions davant una substantiva d’infinitiu, la predicació verbal, caiguda de la preposició, combinacions pronominals, els verbs ser i estar, duplicats pronominals, el tractament del pleonasme en oracions de relatiu, la preposició a davant de CD, degut adonat queal i en + infinitiu, com i com a, la discordança entre el subjecte i el verb, etc.

3. Novetats en morfologia: el nombre dels noms propis, la forma dels pronoms febles, la flexió verbal i els prefixos

4. Fonètica i fonologia: vocalisme i consonantisme (sonoritzacions, sensibilitzacions...) segons registres formals i informals