« tornar

181203 - Building Up AICLE/CLIL (I part) (en línia)

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Laura-Agnes Boyd Cahué
Data del 16 d??octubre al 26 de gener de 2018. De 0:00 a 23:00
Dies De dilluns a divendres
Adreça
Total hores 45
Preu
Col·legiat145,00€
No col·legiat225,00€

DESCRIPCIÓ

Introducció dels principis teòrics i pràctics de la metodologia CLIL, oferint elements i eines per poder elaborar activitats per implementar a l’aula. Adreçat a professorat de secundària de qualsevol matèria amb un nivell mínim d’anglès B2, així com a professorat d’anglès interessat en aquesta metodologia. La llengua vehicular del curs serà l'anglès.

OBJECTIUS

 • Conèixer el marc teòric de l´aprenentatge integrat de contingut i llengua
 • Situar la metodologia CLIL en el context europeu
 • Entendre el rol del professor CLIL
 • Treballar el desenvolupament del pensament crític de l´alumnat
 • Treballar la relació contingut-llengua
 • Impulsar la construcció col·laborativa del coneixement
 • Conèixer exemples d´activitats CLIL
 • Crear activitats de bastides (scaffolding ) de contingut i llengua

CONTINGUTS

 • Reflexió sobre la metodologia CLIL
 • CLIL a Europa
 • El rol del professorat CLIL
 • Eines per potenciar el desenvolupament dels processos cognitius dels alumnes
 • Relació llengua i contingut
 • El treball col·laboratiu
 • Exemples d´activitats CLIL
 • Elaboració d´activitats CLIL