« tornar

182214 - Anglès B1.2 Part 2

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 5 de febrer a l'11 de juny. De 18:00 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla.de Catalunya, 8
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per a repassar i reforçar el nivell intermedi B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir un nivell intermedi en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.  

OBJECTIUS

Repassar i reforçar els coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Sentir-se còmode parlant en situacions socials fent ús del registre adequat.
 • Comunicar-se i entendre el necessari per fer gestions per viatjar i fins i tot viatjar a països de parla anglesa.
 • Parlar en anglès en situacions laborals, fent ús de les expressions apropiades.
 • Llegir i entendre notes públiques i senyals, llegir textos curts.
 • Poder donar informació, explicar fets importants, descriure persones, objectes i llocs.
 • Expressar nocions relatives al temps, espai, possessió, etc.
 • Entendre i respondre a diàlegs i monòlegs, converses telefòniques i missatges enregistrats, en àmbits formals i informals.

CONTINGUTS

Gramàtica

 • Obligation, necessity, prohibition, advice
 • Can, could, and be able to
 • Phrasal verbs
 • Verb patterns
 • Passive: to have something done
 • The passive, impersonal mode
 • Reported speech
 • Uses of the Past Perfect
 • Be, do, and have: auxiliary verbs and main verbs
 • Revision of verb forms

Temes

 • DIY and repairs
 • At a restaurant
 • Cash machines
 • Phrasal verbs
 • Live entertainment
 • Looking after yourself
 • History
 • Word families
 • Weddings and celebrations
 • British and American English
 • Exams

Llibre de text: English File Intermediate PLUS 3r Edició
Oxford University Press (unitats 6-10)