« tornar

182216 - Anglès C1 Part 2

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 14 de febrer al 6 de juny. De 18:00 a 20:30
Dies Dimecres
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla.de Catalunya, 8
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs d’especialització per al perfeccionament de competències en l’idioma anglès nivell C1. (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell B2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos, haver fet el curs Ànglès C1 Part 1 o fer una prova de nivell.  

 

OBJECTIUS

Adquirir un domini en llengua anglesa corresponent al nivell C segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües):

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions...
 • Expressar punts de vista, records, voluntats...
 • Definir termes complexos, Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Dominar els registres formal i informals fent ús del llenguatge apropiat al context:
 • Comparar: Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Desenvolupar estratègies lectores i tècniques per tractar textos acadèmics

 

Llibre de text: English file Advanced Oxford University Press (unitats 5-10)

 

CONTINGUTS

 

Gramàtica

 • Verbs + object + infinitive or gerund
 • Conditional sentences
 • Permission, obligation, and necessity
 • Verbs of the senses
 • Gerunds and infinitives
 • Expressing future plans and arrangements
 • Ellipsis
 • Nouns: compound and possessive forms
 • Adding emphasis
 • Relative clauses

 

Temes

 

 • Phones and technology
 • Social media
 • The World
 • Society
 • The arts
 • The Five senses
 • Health and medicine
  • Similes
  • Travelling and tourism
  • Pets and animal metaphors
  • Eating out, food and drink
  • Living abroad
  • Words that are often confused
  • Sport and exercise