« tornar

182221 - Cambridge Elementary 2/2 (A2) â?? Touchstone 2B

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Hivern 2017-2018
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00
Dies tots
Adreça on line
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

Descripció

Curs de continuació del nivel T2A

Objectius


* Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin expressar-se de forma eficaç en situacions de comunicació en llengua anglesa a nivell de principiant avançat, de tal manera que progressi el seu grau d'autonomia en l'ús llenguatge, comprensió i expressió oral, i comprensió i expressió escrita, i aconsegueixi un nivell A2 (segons el Marc europeu comú de referència).

* Facilitar a l'alumne termes de vocabulari actual bàsic a nivell de principiant A2 perquè els pugui fer servir en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.

* Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell de principiant avançat.

* Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell de principiant avançat.

* Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.

 

Continguts


1. Going Away. Getting ready. Things to remember. That'sa great idea. Interesting places

2. At home. Spring cleaning. Things at home. Do you mind ...? Home habits

3. Things happen. When things go wrong. Accidents happen. That really funny! Good things happen

4. Communication. Keeping in touch. On the phone. What were you saying. E-communication

5. Appearances. Family traits. Features. What his name? How we looked

6. Looking ahead. What next? Jobs. L'II drive In the future