« tornar

182222 - Cambridge Preintermediate 2/2 (B1) â?? Touchstone 3B

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Hivern 2017-2018
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00
Dies tots
Adreça ON LINE
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

Descripció

Curs de continuació del nivell: T3A.


Objectius


* Proporcionar a l'alumne les eines teoricopràctiques que li permetin desenvolupar-se de forma eficaç en situacions quotidianes de comunicació en llengua anglesa amb autonomia, consolidar els coneixements del nivell A2 i introduir-se en el nivell B1 (segons el Marc europeu comú de referència).

* Facilitar a l'alumne vocabulari actual a nivell intermedi bàsic perquè el faci servir en la seva interacció comunicativa en llengua anglesa.

* Comprendre la informació generada en un acte de comunicació en llengua anglesa a nivell intermedi bàsic.

* Desenvolupar habilitats de comprensió lectora i auditiva en el nivell intermedi bàsic.

* Desenvolupar bones pràctiques de pronunciació.


Continguts


* 7. Relationships* Circle of friends* Dating* They're probably just busy* Old Friends

8. What if?* Wishes* Life's little dilemmas* If I were you ...* Any regrets?

9. Tech savvy?* Tech support* How things work* I know what you mean, but ...* Identity theft

10. What up?* Catching up* Movies* I was Wondering* Reviews

11. Impresssions* Speculating* Ups and downs* That must be fun* Reactions and opinions

12. In the news* Local news* Natural disasters* Did you hear about ...?* A new way of reporting the news