« tornar

182402 - Curs de recorreguts geoambientals i culturals per la Serrania de Cuenca

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Recorreguts geològics
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data Del 28 d??abril a l??1 de maig. De 0:00 a 0:00
Dies Dissabte a dimarts
Adreça Serrania de Cuenca
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores95,00€
No col·legiat155,00€

DESCRIPCIÓ

Curs de recorreguts de camp fonamentalment geològics, però també geogràfics, ambientals, miners i culturals. Se centrarà a reconèixer in situ les formes càrstiques i els processos càrstics presents a la Serrania de Cuenca (comunitat autònoma de Castella-La Manxa).

El preu del curs inclou l'assegurança. Els desplaçaments es faran en cotxes particulars. Les despeses són a càrrec dels participants. Per a més informació: xavigenial@gmail.com.

OBJECTIUS

- Coneixement geogràfic i geològic de la Serrania de Cuenca
- Adquisició dels coneixements relatius al medi ambient i la cultura de la zona
- Coneixement dels materials i les estructures geològiques del Sistema Ibèric presents a la Serrania de Cuenca
- Coneixement de restes patrimonials relacionades amb l’explotació dels recursos geològics de la zona (mineria)

CONTINGUTS

- Introducció a la geologia de la península Ibèrica
- Introducció a la geologia del Sistema Ibèric
- Coneixement de la geologia de la Serrania de Cuenca, en especial, dels sistemes càrstics
- Coneixement de l’explotació de recursos miners a la zona
- Realització de tallers de camp relatius a la geologia, a la geografia, al medi ambient i a la cultura de la zona