« tornar

175301 - V Jornades sobre l'Ensenyament de les Humanitats al Batxillerat

Tipus Jornades
Àrea temàtica Jornades sobre l'Ensenyament de les Humanitats al Batxillerat
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Alicia Reina Ortiz, Álvaro de Pedro Alcala, Jordi Beltran del Rey, Montserrat Pons Prats, Montserrat Yuste Munte
Data del 20 al 21 d'abril del 2018. De 9:00 a 15:00
Dies divendres i dissabte
Adreça Campus Barcelona: Immaculada, 22
Total hores 10
Preu
Col·legiat30,00€
No col·legiat40,00€


  V Jornades sobre l'Ensenyament de les Humanitats al Batxillerat

  Claus per a un aprenentatge competencial al batxillerat, una mirada transversal

  Barcelona, 20 i 21 d'abril de 2018


 

Objectius

Dins del marc de l’aprenentatge competencial que s’ha anat implantant a l’ESO al llarg dels darrers cursos, en aquestes jornades volem reflexionar sobre quines han de ser les claus i les experiències didàctiques d’aquest aprenentatge en l’etapa posterior, el batxillerat.

 Els tallers estan concebuts per a qualsevol matèria relacionada amb Humanitats.

Programa

Divendres 20 d’abril

15.30 h Recepció i acollida

16 h Acte d’obertura

Rosa Artigal, directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

M. Dolors Martí, secretària general del Col·legi de Llicenciats de Catalunya

Judit Urbano, degana de la Facultat d'Humanitats de la UIC

16.15 h Conferència inaugural

Aprendizaje por competencias…. ¿También en bachillerato?

Javier Valle, professor titular de la Facultat d' Educació i Formació del Professorat de la UAM (Universitat Autònoma de Madrid), director del grup de recerca de la UAM sobre polítiques educatives supranacionals

17.45 h Pausa

18.00-19.30 h Tallers simultanis (Bloc I)

Taller 1. Entorns per practicar el pensament crític al batxillerat, Jordi Beltran, de la Societat Catalana de Filosofia-Grup de didàctica

Taller 2. Treballar la comprensió lectora de manera competencial, Montserrat Pons Prats, professora de llengua catalana a secundària i batxillerat, Institut Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet

19.30 h. Presentacions

 • Revista d’Humanitats de la UIC
 • Premi Arnau de Vilanova

 

Dissabte 21 d’abril

9.30 h Experiències docents

 • Experiències competencials, aprenentatges de llarga durada,  Laura Farró i Roser Martínez,   CESIRE (Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa) del  Departament d’Ensenyament
 • Isop. Hi ha un tresor amagat a dins, Margalida Capellà Soler, catedràtic de grec de l’Institut Premià de Mar. Nivell: 2n de batxillerat
 • Benvolgut Director, Ruth Coso, professora de llengua i literatura catalana de l’Institut Lauro de les Franqueses del Vallès. Nivell: 1r de batxillerat
 • La voz de Valle-Inclán: textos periodísticos a partir de Luces de Bohemia, Ester Falip Ibarz, catedràtica de llengua i literatura castellana de l’Institut Poeta Maragall de Barcelona. Nivell: 1r de batxillerat
 • Saturnalia: ball, filosofia i oxitocina, David Medina, professor de filosofia de l’Institut Barcelona-Congrés de Barcelona. Nivell: 1r i 2n de batxillerat

11.00 h Pausa cafè

 11.30- 13.00 h Tallers simultanis (Bloc II)

Taller 3. Avaluació competencial de les humanitats al batxillerat: indicadors i redefinició metodològica, Álvaro de Pedro Alcalà, responsable d’Àmbit Lingüístic i de Comunicació, i Montse Yuste, responsable d’Àmbit Social, Fundació Pere Vergés, Escola Garbí

Taller 4. Claus per a la realització de comentaris de text (ciències socials i llengua), Alícia Reina, professora d’història a secundària i batxillerat del col·legi La Vall

13.00 h  Conferència de clausura

Algunes claus per pensar la crisi de les humanitats

Xavier Ibáñez, director d’ESO i batxillerat, Escola Sant Gregori

 RESUMS

 Conferències

 Conferència inaugural: Aprendizaje por competencias…. ¿También en bachillerato?, Javier Valle

El 2006 la LOE en l’àmbit nacional i una recomanació del Parlament Europeu i la Comissió Europea en l’àmbit comunitari van permetre incloure les competències clau en el sistema educatiu i, des de llavors, els diferents nivells que el conformen les han anat assumint en el seu desenvolupament curricular. Primer, semblaven destinades només als nivells obligatoris, però la disposició del 2015 i l’actual metodologia universitària derivada de l’Espai Europeu d’Educació Superior, basada en competències, fa ineludible que aquestes competències també s’incorporin al batxillerat. Però la mateixa estructura del batxillerat, amb la prova general al final, no en fa fàcil la incorporació. Cal realment fer-ho? És possible? Com?

Conferència de clausura: Algunes claus per pensar la crisi de les humanitats, Xavier Ibáñez

Tenint en compte que la física o la matemàtica són activitats tan humanes com la poesia o el teatre, en quin moment i amb quin sentit vam encunyar el terme «humanitats» per referir-nos a l’estudi dels clàssics? A més, atès que actualment les vocacions en humanitats són escasses, de quina realitat ens informa aquesta constatació? És la crisi de les humanitats un símptoma de la crisi de la humanitat, o si més no de la humanitat europea? Sense voler ser exhaustius, abordarem la qüestió en dos moments: considerarem, primer, dos dels corrents del pensament contemporani avui dia més influents, l’animalisme i el posthumanisme (la presència dels quals és massiva en la cultura popular americana tal com ens arriba a través del cinema i la televisió), per poder entendre la tendència a substituir els estudis clàssics per la biosociologia (o la neurociència, o la tecnologia) a l’hora de repensar la condició humana; i provarem de suggerir igualment claus per pensar quin paper (que no sigui residual) queda als estudis clàssics en la formació dels nostres alumnes i quin paper hem de tenir, doncs, els professors d’humanitats a les escoles. Voldríem convidar els assistents a reflexionar, més enllà de la pràctica docent, sobre el sentit i la possibilitat de la tasca que tenim encomanada.

Tallers

Taller 1. Entorns per a practicar el pensament crític al batxillerat, Jordi Beltran

Ensenyar a pensar críticament o, simplement, ensenyar a pensar és ajudar a perfeccionar i a consolidar una competència complexa que inclou, entre d’altres, les de problematitzar, argumentar i conceptualitzar. Seguint la dita que només s’aprèn allò que es fa, al taller presentarem marcs d’aprenentatge que posen en joc algunes estratègies lògiques i retòriques orientades, d’una banda, a millorar la participació en diversos tipus de diàlegs argumentatius (inquisitiu, negociació, deliberació, persuasiu...) i, de l’altra, a abordar l’examen crític de textos (escrits, icònics, audiovisuals).

Taller 2. Treballar la comprensió lectora de manera competencial, Montserrat Pons Prats

Després de l’ESO, l’alumnat que accedeix a batxillerat s’enfronta a textos que impliquen un desenvolupament de la capacitat de la comprensió lectora més elevat del que se li ha demanat fins llavors. Per aquesta raó, és important prendre-la en consideració i seguir-la treballant per tal de facilitar a l’alumnat l’accés a la informació i a l’aprenentatge. Però, com cal treballar la comprensió lectora al batxillerat? Quines estratègies poden ajudar els alumnes? Ho poden fer les competències bàsiques o activitats de caire competencial? Això és el que ens hem plantejat en aquest taller i el que volem respondre.

Taller 3. Avaluació competencial de les humanitats al batxillerat: indicadors i redefinició metodològica, Álvaro de Pedro Alcalà i Montse Yuste

Alguns aspectes que volem treballar en aquest taller són fer una reflexió sobre la visió integradora i competencial del batxillerat i redefinir el tipus d’activitats. Pretenem donar unes orientacions per al procés de concreció dels indicadors d’avaluació: competències, objectius, continguts i indicadors. Abordarem la metodologia del treball interdisciplinari i explicarem casos pràctics d’avaluació competencial.

Taller 4. Claus per a la realització de comentaris de text (ciències socials i llengua), Alícia Reina

En el taller es treballaran les diferents fonts documentals històriques i geogràfiques (notícies, fotografies, cartells publicitaris, caricatures, gràfiques, discursos...) partint de les pautes i  tècniques per realitzar el comentari de qualsevol font. Els objectius d’aquest taller són els següents: exposar la metodologia a l’aula per a l’èxit del comentari amb alumnes de batxillerat; establir referències comparatives amb documents que poden sortir a la selectivitat i establir criteris per resoldre amb èxit l’examen, i fer pràctiques de comentari en grup (tal i com es faria a l’aula) d’una font escrita i una de gràfica. 

 Experiències docents

Isop. Hi ha un tresor amagat a dins, Margalida Capellà Soler

Aquesta proposta planteja un treball competencial a partir de la lectura, en grec, de les faules d’Isop. Aquest treball ens permet desenvolupar les competències de llengua grega, de literatura, i també estratègies intercomprensió, etimologia i tradició clàssica. L’ús de les tecnologies de la comunicació situarà les tasques d’aprenentatge en un context proper i significatiu per a l’alumnat.

Benvolgut Director, Ruth Coso

Aquesta tasca competencial situada en un context i un gènere periodístic —concretament el de les cartes als director i als lectors—,  a més de desenvolupar les competències relacionades amb l’expressió escrita i la comprensió lectora al nivell de batxillerat, fomenta el pensament i l’esperit crític i participatiu de l’alumnat, i els prepara per participar activament en temes d’interès social i cultural.

 La Voz de Valle-Inclán: textos periodísticos a partir de Luces de Bohemia, Ester Falip Ibarz

A partir d’una lectura crítica, guiada i contextualitzada de Luces de Bohemia, es proposa a l’alumnat la creació de textos de diferents gèneres periodístics (editorial, notícies, successos, opinió dels lectors, etc.) utilitzant continguts de l’obra de Valle-Inclán. Tots aquests textos periodístics formaran part d’un diari digital titulat «La Voz de Valle-Inclán. Las noticias de Luces de Bohemia». Tota aquesta seqüència didàctica desenvolupa, a més de les competències de l’àmbit lingüístic i literari, les de tractament de la informació i competència digital, entre d’altres.

 Saturnalia: ball, filosofia i oxitocina, David Medina

Aquest projecte desenvolupa les competències de la matèria de filosofia al batxillerat, específicament la competència social i cívica, a partir de la preparació dels balls de les Saturnals (coneguts al món d’arrel cristiana com a balls de Carnestoltes). L’activitat té l’objectiu de posar els alumnes davant la tasca d’un treball comunitari, on la intel·ligència del cos se situa en primer pla, i en què el ball ajuda a crear lligams afectius i de confiança entre individus. Atesa l’alta diversitat del centre (CMC), el projecte aplega alumnat d’orígens culturals molt diversos i els planteja el repte d’entendre’s i coordinar-se en un projecte comunitari.

LLOC

Campus Barcelona

Edifici Beta
Immaculada, 22
08017 Barcelona

ORGANITZA

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències

Facultat d’Humanitats. UIC

Col·laboració:

CESIRE. Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya

INSCRIPCIÓ

 Col·legiat: 30 euros

 No col·legiat: 40 euros

 Estudiants: 10 euros

ESTRUCTURA

Tots els participants assisitiran a les conferències i a un dels tallers de cada un dels blocs.

Important: Abans de clicar a la cistella cal que trieu els tallers de cada un dels blocs.


Selecciona un taller de cada bloc« TORNAR