« tornar

US1919 - Conversa en anglès nivell iniciació (nivell 0)

Tipus Universitat Sènior
Àrea temàtica Conversa en anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data del 18 d'octubre del 2018 al 23 de maig del 2019. De 9:30 a 11:30
Dies Dijous
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla.de Catalunya, 8
Total hores 50
Preu
Col·legiat220,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores220,00€
No col·legiat280,00€

 

DESCRIPCIÓ

Curs destinat a estudiants amb pocs coneixements, o que mai no han estudiat el anglès o que volen refrescar-ne els conceptes bàsics.

 OBJECTIUS

Millorar l’expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès

 • Adquirir vocabulari i expressions quotidianes.
 • Entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les seves necessitats.
 • Realitzar presentacions breus, bàsiques i assajades que versin sobre assumptes quotidians.
 • Respondre a preguntes breus i senzilles si les repeteixen i si se’ls ajuda amb la formulació́ de la seva resposta.

 

Metodologia

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

 

CONTINGUTS

Els temes es triaran per cobrir les següents àrees d’interès, entre d’altres:

 • Dies de la setmana
 • Els números
 • Salutacions
 • Demanar i donar indicacions
 • Rutina i activitats quotidianes
 • El món
 • Objectes quotidians
 • Colors, adjectius i modificadors
 • Els sentiments
 • Frases verbals
 • Treball i estudi
 • Mots interrogatius
 • Família i amics
 • El clima i les estacions
 • Viatjar
 • Dates i números ordinals
 • Música


 

CALENDARI DE LES SESSIONS


PRIMER TRIMESTRE
18, 25 d’octubre
8, 15, 22, 29 de novembre
13 de desembre

 

SEGON TRIMESTRE
10, 17, 24, 31 de gener
7, 14, 21 (anul·lada), 28 de febrer
7, 14, 21, 28  de març

 

TERCER TRIMESTRE
4, 11, 25 d’abril
2, 9, 16, 23 (nova data) de maig