« tornar

191215 - ANGLÈS C1 PLUS - ADVANCED PLUS

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell C1+ (Avançat)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 3 d'octubre al 30 de gener de 2019. De 18:00 a 20:30
Dies Dimecres
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs d’especialització per al perfeccionament de competències en l’idioma anglès de nivell C1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell B2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos, haver fet el curs Ànglès B2 Part 2 , haver fet Ànglès C1 o fer una prova de nivell.

OBJECTIUS

Adquirir un domini en llengua anglesa corresponent al nivell C1 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües):

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions…
 • Expressar punts de vista, records, voluntats…
 • Definir termes complexos, exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Dominar els registres formal i informal fent ús del llenguatge apropiat al context.
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Desenvolupar estratègies lectores i tècniques per tractar textos acadèmics.

Llibre de text

SPEAKOUT Advanced PLUS (Second edition)
Pearson Education (unitats 1-4)

CONTINGUTS 

Gramàtica

 • verb patterns
 • continuous and perfect aspect
 • presenting survey results
 • if and related expressions
 • nominal relative clauses
 • leading a discussion/managing interaction
 • modal verbs
 • passives
 • questions and answers
 • cleft sentences
 • persuasive techniques

 

Temes

 • problems and solutions
 • prepositional phrases
 • adjectives
 • collocations: education
 • living in a community
 • creativity
 • job hunting and job interviews
 • honesty metaphors
 • collocations: politics
 • role models
 • social media
 • persuasion
 • debating
 • expressing opinions
 • short responses