« tornar

191212 - ANGLÈS A2- B1.1 PART I - PRE-INTERMEDIATE

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell A2 (Pre-intermedi)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 2 d'octubre al 29 de gener de 2019. De 18:00 a 20:30
Dies Dimarts
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Obert a tots els participants que han cursat el nivell A1 (MCERL) en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos; també es pot fer una prova de nivell

OBJECTIUS

Repàs del contingut del nivell 1. Comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades con temes d’importància immediata.

 • Desenvolupament de la familiarització amb la llengua anglesa de nivell preintermedi: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, gramàtica i vocabulari.
 • Donar informació bàsica sobre si mateix i la seva família.
 • Mantenir una conversa o una discussió (compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.).
 • Saber expressar i respondre a sentiments com la sorpresa, la felicitat, la tristesa, l’interès i la indiferència.
 • Descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència personal, l’entorn immediat i els problemes sobre qüestions de primera necessitat.

CONTINGUTS

Gramàtica

 • word order in questions
 • present simple tense
 • present continuous tense
 • past simple regular and irregular verbs
 • past continuous tense
 • time sequencers and connectors
 • “going to” + verb future/future plans/predictions
 • present continuous used for arrangements
 • defining relative clauses
 • present perfect + yet, just, already
 • present perfect versus past simple
 • something, anything, nothing etc.
 • comparative adjectives and adverbs
 • superlatives
 • quantifiers, too, not enough etc.
 • will/won’t for making predictions
 • will/won’t for decisions, offers and promises
 • review of verb tenses; present, past and future
 • prepositions of place
 • prepositions of time

 

Temes

 • common verb phrases, spelling and numbers
 • describing people: appearance and personality
 • clothes and colours
 • holidays
 • airports
 • verbs + prepositions
 • expressions for paraphrasing; like, for, example
 • housework, make or do?
 • shopping
 • adjectives ending in “ed” and “ing”
 • time expressions; spend time, etc.
 • describing a town or city
 • health and the body
 • opposite verbs
 • verb + back
 • adjectives and prepositions

 

Llibre de text

English File Pre-Intermediate 3r Edició.

Student’s book and workbook with key
Oxford University Press (unitats 1-6)

 1.  ISBN Student’s book: 978-0-19-459845-3
 2. ISBN Workbook with key: 978-0-19-459873-6