« tornar

191217 - ANGLÈS ORAL: MILLORA DE LA FLUÏDESA (B1-C1)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Conversa en anglès - Tardor 2018
Modalitat Presencial
Nivell Internivells B1+C1
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 27 de setembre al 7 de febrer de 2019. De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 30
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B i C (MCERL). D’utilitat general per a estudiants amb un nivell mitjà/avançat que necessiten millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una PROVA DE NIVELL.

OBJECTIUS

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions…
 • Participar en discursos amplis, opinions…
 • Expressar punts de vista, records, voluntats…
 • Emfatitzar i definir termes complexos.
 • Comparar: 4xposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Expressar punts de vista, records, voluntats…
 • Definir termes complexos.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

Metodologia

S’adapta a les característiques dels participants, amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

CONTINGUTS


Els articles i els àudios es triaran per cobrir les següents àrees de llenguatge/interès:

 • advertising
 • environment
 • shopping
 • weather
 • music
 • towns and cities
 • people – physical appearance
 • business
 • people – personality and character
 • clothes and fashion
 • accommodation
 • books and films
 • health
 • work
 • education
 • food
 • sport
 • technology
 • relationships
 • holidays