« tornar

21904 - Física i Química

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Preparació de temaris per matèries - Secundària
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador M. Dolors Martínez Nó
Professorat Antoni Boada Barnet, Aránzazu García Larrosa, Francesc Xavier Martín Giménez, Isabel Fernández Rodriguez, Josefa Guitart Mas, Julio Domingo Pérez Tudela, M. Dolors Martínez Nó, Maria Jose Espí Oliver, Montserrat Mas Llorens, Silvia Lope Pastor
Data Del 26 d'octubre de 2018 al 5 d'abril de 2019. De 0:00 a 0:00
Dies Divendres, dissabte
Adreça CDL - Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 68
Preu
Col·legiat680,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores680,00€
No col·legiat999,00€

Objectius

Preparar en les dues parts de la prova A del concurs d’oposició: els temes (teòric) i els problemes (pràctic).

Continguts

 • Els 75 temes del temari
 • Supòsits de problemes i/o qüestions del temari de física i química
 • Disseny d’activitats experimentals
 • Vinculació de continguts amb dimensions i competències de l’àmbit CT
 • Simulacre de prova

 

Metodologia de les sessions

 • Detall dels Índex o esquemes de cada tema
 • Desenvolupament de continguts del bloc destacables :
  • Per la seva rellevància i/o
  • Per pertànyer a varis temes i/o
  • Per la seva especial dificultat i/o
  • Per la seva actualitat
  • Bibliografia bàsica
  • Supòsits de problemes i/o qüestions relacionades amb el bloc de temes i/o realització de pràctiques de redacció
  • Relació amb activitats experimentals i vinculació amb dimensions i competències de l’àmbit CT

Proposta de calendari i divisió dels temes

Sessió

Divendres de

 16h a 20h

Dissabtes de 9h30’ a 13h30’

Blocs i Temes

 

1

26-10-2018

 

Introducció al curs

Explorant els límits

3, 29,30,39

Ma. Dolors Martínez Nó

Julio D. Pérez Tudela

2

 

10-11-2018

Matèria Estequiometria Dissolucions i Treball Experimental

32,33,49,75

Josefa Guitart Mas

 

3

 

17-11-2018

Reaccions Acid-Base i Redox

55,56,57,

Maria Jose Espí

4

23-11-2018

 

Mecànica

4,5,6,7,8

Julio D. Pérez Tudela

5

30-11-2018

 

Electromagnetisme

19,20,21,22,23,24

Antoni Boada Barnet

6

14-12-2018
ANUL·LADA

NOVA SESSIÓ
15-02-2019

 

Ha. Ciència Atoms i Radiactivitat

1,2,35,36,37,38

Isabel Fernández Rodríguez

7

11-1-2019

 

Taula periòdica i superconductivitat

40,45,46,47,48

F.Xavier Martín Gimenez

 

8

18-1-2019

 

Ones

18,31,32,33,34

Julio D. Pérez Tudela

 

9

 

26-1-2019

Cinètica, Termoquímica, Entropia i Equilibri

50,51,52,53,54

Montserrat Mas Llorens

10

1-2-2019

 

 Química orgànica

59,60,61,64,65

Maria Jose Espí Oliver

 

11

 

9-2-2019

Models Atòmics i Enllaç Químic

34,41,42,43,44

Aranzazu Garcia Larrosa

 

12

 

23-2-2019

Energia i calor

14,15,16,17

Antoni Boada Barnet

 

13

1-3-2019

 

Biologia i Geologia

66,68,69,70

Silvia Lope Pastor

 

14

8-3-2019

 

Biologia i Geologia

71,72, 73,74

Silvia Lope Pastor

 

15

 

 23-3-2019

Contaminació, medi Ambient i Salut

58,62,63,67

Josefa Guitart Mas

 

16

29-3-2019

 

Fluïds

10,11,12

Julio D. Pérez Tudela

17

5-4-2019

 

Didàctica competencial en Física i Química

Montserrat Mas

Equip docent

Julio D. Pérez
Professor de secundària de l’especialitat de física i química, és doctor en física i expert universitari en comunicació i divulgació científica. Actualment és el director del CESIRE, del Departament d’Ensenyament, i ha estat professor associat de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. És coautor de llibres de text, articles i comunicacions en congressos de didàctica de les ciències i de la física.

M. Dolors Martínez Nó
Llicenciada en químiques per la Universitat de Barcelona, postgrau en Formació de Professors de Tecnologia (Universitat Politècnica de Catalunya), actualment cursa el postgrau en Habilitats Professionals en l’Àmbit Educatiu a la Universitat de Barcelona.

Professora d’ensenyament secundari, en l’especialitat de física i química, des del curs 1998, ha format part de diferents equips directius d’instituts de secundària durant onze anys, desenvolupant les funcions de prefectura d’estudis i secretaria. Ha realitzat cursos de formació en didàctica de les ciències i noves tecnologies. Ha participat en projectes d’innovació pedagògica centrats en l’aplicació de les noves tecnologies, el treball per projectes i l’aprenentatge per indagació en ciències. Ha presentat diverses comunicacions d’experiències d’innovació docent en Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química.

Antoni Boada Barnet
Llicenciat en ciències físiques per la Universitat de Barcelona. Exerceix de professor des del 1982 i és membre del cos docent de secundària des del 1983

Fina Guitart Mas
Doctora en química per la Universitat de Barcelona. Catedràtica d’ensenyament secundari a l’INS Jaume Balmes de Barcelona i actualment amb dedicació al CESIRE (Centre de Recursos Específics per a la Innovació i Recerca Educatives) del Departament d’Ensenyament. Professora associada de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, on imparteix classes al Màster de Formació de Professorat de Secundària (especialitat física i química). Sotscoordinadora de les proves PAU de química i coeditora de la revista Educació Química EduQ de la SCQ-IEC.

Isabel Fernández Rodríguez
Llicenciada en ciències químiques. Des del 1996 és funcionària de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari.

1991- Projecte d’autonomia de centres: plans estratègics i gestió del canvi per a la millora (2006-2010), Introducció a la Informàtica educativa i d’usuari per al professorat d’ensenyament secundari. Simulacions amb l’Interactive PhysicsInformàtica aplicada a l’educació. Química Salters: una química contextualitzada per al batxillerat.. El treball experimental i les TIC .Internet i la física i química a secundària. Els Tecné, àmbit pràctic d’un programa de diversificació curricular. Formació per a la Gestió de Laboratoris docents de Ciències Experimentals Recursos didàctics en Física i Química a l’ESO en el marc de les Competències. Les TIC a l’aula: aplicacions didàctiques Eines TIC per a l’aula. Els projectes a secundària. Motivació, Canvi i Aprenentatge Pràctiques de física i química de COU. El projecte Nuffield de Ciència coordinada I Trobada d’Astronomia.

1989-1991 Bioibèrica S.A.U 1992- Generalitat de Catalunya Departament d’ensenyament