« tornar

192210 - ANGLÈS A1 PART 1 - ELEMENTARY ENGLISH

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Hivern 2019
Modalitat Presencial
Nivell A1 (Elemental)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 6 de febrer al 29 de maig. De 18:00 a 20:30
Dies Dimecres
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per iniciar-se en l’anglès i reforçar els elements d’aquest idioma. Per iniciar-se en la comprensió i l’expressió oral i escrita. És obert a tothom que tingui pocs coneixements o molt bàsics d’anglès i per als qui hagin aprovat el nivell A0.

OBJECTIUS

 • Desenvolupament de les habilitats bàsiques de familiarització amb la llengua anglesa de nivell inicial (A1.2 MCER): comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, gramàtica i vocabulari.
 • Entendre i expressar idees sobre els temes més propers i comunicar-se en un viatge per satisfer les necessitats.
 • Realitzar presentacions breus, bàsiques i assajades que versin sobre assumptes quotidians.
 • Respondre a preguntes breus i senzilles si les repeteixen i si els ajuden amb la formulació́ de la seva resposta.
 • Transmetre a d’altres informació, aclarir dubtes o donar unes instruccions.

CONTINGUTS

Gramàtica

 • Verb be
 • Subject pronouns
 • Possessive adjectives
 • a/an, plurals, this/ that/ these/ those
 • adjectives
 • imperatives, let’s
 • Present simple tense
 • Word order in questions
 • Whose, Anglo-Saxon genitive
 • Prepositions of time and Place
 • Adverbs of frequency position
 • Can/ can’t
 • Present Continuous
 • Present Simple or Present Continuous + Object Pronouns
 • Like + (verb + ing)

Temes

 • Days of the week
 • Numbers
 • Greetings
 • The world
 • Numbers
 • Classroom language
 • Things
 • Colours, adjectives and modifiers
 • Feelings
 • Verb phrases
 • Jobs
 • Question words
 • Family
 • Everyday routine and activities
 • The weather and the seasons
 • Telephone language
 • Dates and ordinal numbers
 • Music

Llibre de text: English File Elementary 3A Edició (unitats 1-6)
Student’s book and workbook with key
Oxford University Press ISBN Student’s book: 978-0-19-459844-6
ISBN Workbook with key: 978-0-19-459871-2