« tornar

192211 - ANGLÈS A2 PART 2

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell A2 (Pre-intermedi)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 5 de febrer al 4 de juny. De 18:00 a 20:30
Dies Dimarts
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa (MCERL) A2-B1. Nivell obert a tots els participants que han cursat el nivell A1 (MCERL) en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

OBJECTIUS

Repàs del contingut del nivell 1. Comprendre frases i expressions d’ús freqüent relacionades amb temes d’importància immediata.

 • Desenvolupament de la familiarització amb la llengua anglesa de nivell preintermedi: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, gramàtica i vocabulari.
 • Donar informació bàsica sobre si mateix i la seva família.
 • Mantenir una conversa o una discussió (compres, llocs d’interès, ocupacions, etc.).
 • Saber expressar i respondre a sentiments com la sorpresa, la felicitat, la tristesa, l’interès i la indiferència.
 • Descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència personal, l’entorn immediat i els problemes sobre qüestions de primera necessitat.

CONTINGUTS

Gramàtica

 • Uses of the infinitive with to
 • Uses of the gerund (verb + -ing]
 • Have to, don’t have to, must,mustn’t
 • Should
 • If + present. will + infinitive [first conditional]
 • Possessive pronouns
 • If + past. would + infinitive [second conditional]
 • Present Perfect tense+ for and since
 • Present Perfect tense or past simple tense? (2)
 • Passive mode
 • Used to
 • Might
 • Expressing movement
 • Word order of phrasal verbs
 • So, neither + auxiliaries
 • Past Perfect tense
 • Reported speech
 • Use of “get”
 • Make or do
 • Questions without auxiliaries
 • Word formation

Temes

 • Happiness
 • Describing preferences
 • Learning languages
 • At the pharmacy
 • Giving advice
 • Confusing words
 • Pets and other animals
 • Fears and phobias
 • Biographies
 • Asking and giving directions
 • Inventions and products
 • Describing a town or city
 • School
 • Past habits and routines
 • Daily routine (phrasal verbs)
 • Making predictions about the future
 • Speaking on the phone
 • News stories and gossip

Llibre de text: English File Pre-Intermediate 3a Edició
Student’s book and workbook with key
Oxford University Press (unitats 7-12)

 1. ISBN Student’s book: 978-0-19-459845-3
 2. ISBN Workbook with key: 978-0-19-459873-6