« tornar

192212 - ANGLÈS B1-PLUS PART 1. INTERMEDIATE

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Hivern 2019
Modalitat Presencial
Nivell B1+ (Intermedi +)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data De l' 11 de febrer al 17 de juny. De 18:00 a 20:30
Dies Dilluns
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per repassar i reforçar el Nivell intermedi B1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim un nivell preintermedi en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.

OBJECTIUS

Repassar i reforçar els coneixements de la llengua anglesa corresponents al nivell intermedi.

 • Sentir-se còmode parlant en situacions socials fent ús del registre adequat.
 • Comunicar-se i entendre el necessari per reservar bitllets i fins i tot viatjar a països de parla anglesa.
 • Parlar en anglès en situacions laborals, fent ús de les expressions apropiades.
 • Llegir i entendre notes públiques i senyals, llegir textos curts.
 • Poder donar informació, explicar fets importants, descriure persones, objectes i llocs.
 • Expressar nocions relatives al temps, l’espai, la possessió, etc.
 • Entendre i respondre a diàlegs i monòlegs, converses telefòniques i missatges enregistrats, en àmbits formals i informals.

CONTINGUTS

Temes

 • Communication
 • Breaking The Ice
 • The senses
 • Books & Reading
 • Agreeing & Disagreeing
 • Art
 • Adjectives
 • Adding Emphasis
 • People Watching
 • Landscape & The Natural World
 • The Environment
 • Checking & Clarifying Information/
 • Connections & Prevention
 • Describing Future Plans & Intentions
 • Describing Trends
 • At Passport Control
 • Celebrations & Festivals
 • Making Recommendations & Suggestions
 • Qualities

Gramàtica

 • Tense review
 • Question forms
 • State and dynamic verbs
 • Review of the past tenses
  • Past Simple & Past Perfect
  • Past Continuous
  • Used to/ would
 • Gradable and absolute adjectives
 • As…as comparatives & superlatives
 • Adjectives & Adverbs
 • Present Perfect Simple
 • Present Perfect Continuous
 • Future Forms (Plans/ intentions/ hopes & fears
 • Future forms (Predictions)
 • First Condional
 • Modal verbs
 • Future Time Clauses


Llibre de text: The BIG Picture B1+ Intermediate (Richmond) Units 1-6