« tornar

192214 - ANGLÈS C1 PLUS (PART 2)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell C1+ (Avançat)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 6 de febrer al 29 de maig. De 18:00 a 20:30
Dies Dimecres
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs d’especialització per al perfeccionament de competències en l’idioma anglès de Nivell C1 (MCERL). D’utilitat especialment per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal haver superat el nivell B2 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos, haver fet el curs Ànglès B2 Part 2 , haver fet Anglès C1+ part 1 o fer una prova de nivell.

OBJECTIUS

Adquirir un domini en llengua anglesa corresponent al nivell C1 segons el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües).

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, opinions…
 • Expressar punts de vista, records, voluntats…
 • Definir termes complexos, exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Dominar els registres formals i informals fent ús del llenguatge apropiat al context:
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
 • Desenvolupar estratègies lectores i tècniques per tractar textos acadèmics

CONTINGUTS 

Gramàtica

 • Noun phrases
 • Fronting (head and tails)
 • Informal turn-taking
 • Concession clauses
 • Indirect speech
 • Passive mode
 • Subjunctive mode
 • Sentence adverbials
 • Understanding complex sentences
 • Prepositional phrases
 • Binomials

 

Temes

 • Health and fitness
 • Food and drink
 • Countries and cultures
 • Taking about customs
 • Telling anecdotes
 • Narratives
 • Classic journeys
 • Explaining strange events
 • Life-changing decisions
 • The impact of technology
 • Wildlife and the environment
 • Personality

Llibre de text: SPEAKOUT Advanced PLUS (Second edition) Pearson Education (unitats 5-8)