« tornar

192216 - ANGLÈS ORAL: MILLORA DE LA FLUÏDESA (B2-C1)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Conversa en anglès - Hivern 2019
Modalitat Presencial
Nivell B2 (Intermedi superior)
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 7 de febrer al 23 de maig. De 18:00 a 20:00
Dies Dijous
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B i C (MCERL). D’utilitat general per a estudiants amb un nivell mitjà/avançat, que necessiten millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una PROVA DE NIVELL.

OBJECTIUS

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
  Interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
  • Participar en discursos amplis, opinions…
  • Expressar punts de vista, records, voluntats…
  • Definir termes complexos.
  • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.
  • Participar en discursos amplis, opinions…
  • Expressar punts de vista, records, voluntats…
  • Emfatitzar i definir termes complexos.
  • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

METODOLOGIA

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

CONTINGUTS


Els articles i els àudios serien elegits per tal de cobrir les següents àrees del llenguatge/interès:

 • Free time and hobbies
 • Travel and culure
 • People – Physical Appearance
 • Romance and friendship
 • Clothes and Fashion
 • House and home
 • Books and Films    
 • Fitness & Health
 • Work & play
 • Personal development
 • Food & drink
 • Modern life
 • Relationships
 • Lifelong learning