« tornar

192000 - Programació competencial i Avaluació per dimensions (en línia)

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Verònica Asensio Arjona
Data Del 7 de febrer a l' 11 de març . De 0:00 a 0:00
Dies Tots
Adreça
Total hores 30
Preu
Col·legiat95,00€
No col·legiat150,00€

DESCRIPCIÓ

Formació teoricopràctica amb l’objectiu d’aprendre a realitzar programacions competencials i rúbriques d’avaluació per dimensions i competències en diferents nivells educatius i en les diferents especialitats

OBJECTIUS

• Conèixer la base teòrica de l’educació competencial i el currículum.
• Aprendre a realitzar programació per competències en els diferents nivells educatius i en les diverses especialitats.
• Plantejar i confeccionar rúbriques d’avaluació per dimensions i competències.
• Realitzar exemples pràctics de programació i rúbriques competencials i experimentar-los.

CONTINGUTS

• Base teòrica de l’educació competencial i el currículum.
• Concepte d’aprenentatge competencial i metodologies d’ensenyament competencial.
• La programació per competències.
• La rúbrica d’avaluació per dimensions i competències.