« tornar

193000 - El compromís i el lideratge dins l’aula: el saber i el saber fer (places exhaurides)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Montserrat Vicente Dinares
Data de l’1 al 5 de juliol. De 12:00 a 15:00
Dies de dillus a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

OBJECTIUS

 • Disseccionar a nivell teòric i experimental les conductes que dificulten la professió i les estratègies que l’afavoreixen.
 • Evidenciar que la vocació de professor cal alimentar-la amb formació i passió.
 • Descriure els pilars que sostenen la tasca quotidiana d’una manera sistemàtica i sintètica.
 • Estudiar les pautes que beneficien el gaudi de l’educador i afavoreixen la creació d’un vincle emocional real que contribueix a assolir les competències (motivació).
 • Plantejar propostes reals de millora personal de l’educador que permetin apropar els alumnes cap a un aprenentatge autèntic i significatiu, un acompanyament real del professional i una orientació eficaç del seu futur.
 • Reflexionar sobre el moment professional amb autocrítica positiva i constructiva tant per evidenciar el que es pot millorar com el que cal mantenir.
 • Crear estratègies que allunyin el burnout dels professionals: els que comencen, els que hi tornen o els que voldrien millorar, trobant respostes pràctiques a temes que els inquieten.
 • Afavorir un diàleg intergeneracional sincer i pràctic que ens permeti compartir i enriquir els coneixements.
 • Compartir amb altres professors els fonaments teòrics que realment funcionen dins l’aula després d’haver filtrat amb l’experiència de més de 25 anys en la docència.
 • Acompanyar al llarg d’una setmana amb la intenció de provocar processos individuals de creixement personal i revisió d’un mateix.
 • Consolidar les bones pràctiques per tal d’aconseguir nous plantejaments que proporcionin seguretat i eficàcia de cara al nou curs.
 • Treballar en les dues dimensions els deu conceptes. És a dir, s’estudiaran tant pel que fa als alumnes com als docents. No podem exigir el que no sabem fer o no sabem comunicar: reciprocitat.

CONTINGUTS

 • Comunicació: la comunicació no verbal, comprendre la comunicació, el regal de la comunicació, l’oratòria, el discurs oral formal, la seducció i com assolir una bona comunicació personal.
 • Autoestima: estar bé, la nostra força secreta, com desenvolupar-la en els adolescents, com augmentar-la, la tristesa, la depressió…
 • Les intel·ligències: tipus, executiva, fracassada, emocional, com tenir-ne més, desenvolupar l’atenció…
 • Apoderament: gestió de l’aula, autoritat, organització, benestar a l’aula, educació per a la convivència, disciplina.
 • Felicitat: l’ofici de viure, aconseguir el que es vol, valorar el que es té, la força de l’optimisme, les ulleres de la felicitat.
 • Èxit: què és l’èxit, estratègies per aconseguir l’èxit, noves maneres d’educar i la pedagogia de la vulnerabilitat.
 • Nova educació: empatia, sensibilitat, resiliència i assertivitat.
 • Temporització: la lentitud, la focalització, la procrastinació i el mindfulness.
 • L’art d’educar: trencant paradigmes i acompanyant l’alumne.
 • Neurociència: el cervell, el professor emocionalment competent, les emocions i les millores en el procés educatiu.