« tornar

193010 - Recursos per a l’avaluació de competències bàsiques (places exhaurides)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Manuel Belmonte Nieto
Data de l’1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Diferents investigacions qüestionen la fiabilitat dels exàmens com a indicadors dels coneixements i les competències de l’alumnat. El curs proposa altres instrumentes alternatius més fiables.

 OBJECTIUS

 • Estar informat del paper de l’avaluació i de la seva finalitat en el currículum.
 • Conèixer diverses maneres d’avaluar.
 • Conèixer de manera pràctica diferents instruments d’avaluació: V de Gowin, mapes conceptuals, avaluacions inicials, escales d’estimació (per exemple, de Likert), perfils semàntics, formularis KPSI, fulls de seguiment, contractes acadèmics, enquestes, rubriques, books.
 • Conèixer la influència de l’estil d’avaluació sobre la programació del currículum, el paper del professorat a l’aula i una adequada atenció a la diversitat.

 

CONTINGUTS

 • Concepcions i mites del professorat sobre avaluació en l’ensenyança.
 • Funció, tipus i fiabilitat dels exàmens.
 • Tipus d’avaluació i moments per avaluar.
 • Referents i criteris d’avaluació.
 • Técnica de l’anàlisi de tasques en l’avaluació formativa.
 • L’avaluació inicial de conceptes, procediments i actituds de l’alumnat.
 • Instruments d’avaluació que considerin la diversitat de l’alumnat: contractes acadèmics.
 • Tècniques de recollida de dades segons nivells. Instruments i orientacions per a la seva avaluació i qualificació tenint en compte la diversitat.