« tornar

193201 - Traient la llengua: més enllà dels manuals

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Bustos Prados
Data de l’1 al 5 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Els vaivens metodològics qüestionen la necessitat dels llibres de text, que no són intrínsecament dolents. Partint d’ells es poden generar activitats potents que permetin fer servir la llengua per comunicar eficaçment i creativament.

 OBJECTIUS

  • Exercir autocrítica: repetim com a docents el que vam experimentar com a alumnes?
  • Conèixer (o reconèixer) el que diu el currículum en matèria de comunicació.
  • Valorar pràctiques reeixides d’altres centres relatives a l’expressió (oral i escrita), la lectura, la relació amb altres matèries.
  • Treballar de manera cooperativa amb altres docents per planificar noves activitats.
  • Compartir efectivament bones pràctiques dutes a terme.

 

CONTINGUTS

  • L’estil propi docent, un compromís entre el costum i el que dicta l’entorn que mena cap a una zona de confort.
  • Coneixement i ús de recursos “nous”.
  • Valoració d’experiències reeixides de diversos àmbits.
  • Aplicació d’alguna experiència nova en equip cooperatiu.
  • Compartició d’activitats pròpies.