« tornar

193203 - Com ajudar a millorar l’expressió escrita en català

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Jaume Macià Guilà
Data de l’1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

En aquest curs s’analitzaran escrits en català d’aprenents de diferents nivells i s’oferiran propostes aplicables a l’aula. El curs vol ser també un espai per a la posada en comú d’idees i de procediments didàctics.

 OBJECTIUS

 • Oferir eines per ajudar a millorar els escrits de l’alumnat.

 

CONTINGUTS

Dividim el contingut entre dues part breus (l’una sobre les característiques del text, l’altra sobre com tractar didàcticament l’escriptura) i una tercera part de treball sobre produccions d’aprenents, a la qual dedicarem la major part del temps.


1. Visió ràpida sobre les característiques de la comunicació escrita.

 • Oral vs. escrit. Propietats del text, variació textual (registres, gèneres i tipus textuals), intertextualitat, modalització.


2. Consideracions didàctiques respecte de l’escriptura.

 • Relació amb el currículum.
 • Fases de l’escriptura.
 • Mediació lingüística.
 • Ús de les noves tecnologies.
 • Rúbriques d’avaluació.

3. Anàlisi de textos de diferent tipologia.

 • Text narratiu: l’anècdota, el microrelat.
 • Text descriptiu: l’ús dels sentits en la descripció.
 • Text explicatiu: la definició de mots.
 • Text argumentatiu: l’article d’opinió.