« tornar

193208 - La paraula esdevé espectacle: llegim poemes en públic

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat
Data de l’1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

S’escolliran grans poemes catalans, castellans i algunes traduccions i se n’analitzarà tant el contingut com la forma, com a pas previ per assajar-ne una lectura adequada davant d’un públic.

 OBJECTIUS

  • Donar eines als docents per muntar amb els alumnes una activitat fàcil de preparar, alhora que enriquidora des del punt de vista lingüístic i artístic.
  • Plantejar quines característiques hauria de tenir aquesta lectura pública de poemes perquè assoleixi uns objectius didàctics, tant per a qui recita com per a qui escolta.

CONTINGUTS

  • Anàlisi de forma i contingut d’uns 25 poemes.
  • Visionat de vídeos en què es recitin o se’n facin adaptacions musicals.
  • Discussió entre tots i totes sobre quina seria la manera ideal que els llegissin els/les nostres alumnes.
  • Establiment de les característiques que haurien de reunir el poemes que volem incloure en una lectura pública.
  • Elaboració de pautes de comprensió prèvies, molt breus, que el públic ha d’escoltar abans de cada poema (són indispensables perquè l’activitat tingui un aprofitament).