« tornar

193405 - Activitats competencials per a biologia-geologia

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Neus Mercadé Socoró
Data de l'1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

La metodologia emprada per cada docent és clau per determinar quin tipus de professional és. Les activitats per les qual opti defineixen l’estil didàctic. Hi ha milers d’activitats, però no es poden fer totes. Cal comprometre’s a escollir les més adequades en el context d’alumnat que es té encomanat. La biologia i la geologia tenen unes especificitats que cal subratllar i tenir en compte. Es tractarà, doncs, d’esbrinar quines activitats d’ensenyament-aprenentatge faran l’aprenentatge més eficient.

 OBJECTIUS

Proporcionar models d’activitats de biologia i geologia adaptades al context educatiu. Per exemple, aula universals, experimentals, TIC/TAC, complementàries, d’avaluació (en totes les modalitats), etc. Especialment per a 3r i 4rt de l’ESO (adaptables a altres cursos si convé).

 CONTINGUTS

  • Models d’activitats d’aula universals amb diverses agrupacions d’alumnes.
  • Models d’activitats experimentals (de laboratori o no) de biologia i de geologia sobretot de 3r i 4t d’ESO.
  • Models d’activitats de reforç i d’ampliació per atendre la diversitat.