« tornar

193400 - Taller d'introducció a la robòtica educativa amb Lego

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Agnese Muñoz, Marta Puig Casanova
Data de l' 1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dillluns a divendres
Adreça Escola Betània Patmos, C/ Montevideo, 13, 08034 Barcelona
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Al llarg de sessions pràctiques es treballaran les bases de la robòtica (disseny mecànic i programació) mitjançant robots LEGO Mindstorms EV3. Alhora es dotarà els participants d’activitats per desenvolupar a l’aula de secundària.

 OBJECTIUS

  • Conèixer els components bàsics d’un robot: sensors, actuadors i processador.
  • Seguir guies de muntatge per construir diversos models de robot.
  • Conèixer l’entorn de programació per crear programes de complexitat progressiva.
  • Aprendre a desenvolupar activitats on es treballin habilitats i competències relacionades amb l’àmbit cientificotecnològic de l’etapa de secundària.
  • Conèixer les propostes actuals de competicions de robòtica.

 

CONTINGUTS

  • Descripció i coneixement del material.
  • Construcció i programació del robot.
  • Resolució de reptes.
  • Activitats curriculars i eines docents.
  • Competicions de robòtica educativa.