« tornar

193500 - Altres metodologies matemàtiques a secundària

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Competència matemàtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Mikel Martín Relancio
Data de l'1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

La intenció és presentar una proposta que planteja l’aprenentatge de les matemàtiques amb una estructura basada en les següents passes: vivenciació, manipulació, simbolisme-abstracció, generalització i pràctica.

 OBJECTIUS

 • Aprendre, des de l’observació i la pràctica, una nova manera d’abordar l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Posar en pràctica algunes de les activitats realitzades amb èxit a l’ESO al Col·legi Llor.
 • Incloure una formació mínima en el programa informàtic Geogebra i conèixer les seves possibilitats com a eina per reforçar les metodologies explicades anteriorment.
 • Fer una recerca i/o elaborar reptes individuals i col·lectius, que serveixin com a pràctica de connexió dels fonaments matemàtics apresos amb la realitat, però aquesta opció ens obliga a una nova formació de cara a propers trimestres.

 

CONTINGUTS

 • Procés de canvi en la didàctica de les matemàtiques a secundària. Línies generals.
 • Adaptació del currículum a la realitat del centre.
 • Noves activitats, noves formes d’apropar l’alumnat a les matemàtiques. Vivenciant, manipulant, visualitzant… Del context al llenguatge matemàtic i la generalització.
 • Recursos i materials.
 • Entorns d’aprenentatge individualitzat.
 • L’avaluació. Una nova proposta adaptada a la realitat.
 • Les matemàtiques com a fonaments de ciència i tecnologia. Una proposta d’àmbit a 3r d’ESO.Exemples d’activitats posades en pràctica a l’ESO al Col·legi Llor:

 • Recursos i materials per a alumnat amb dificultats
 • Múltiples comuns i nombres primers
 • Divisors comuns.
 • Les taules cartesianes i les seves possibilitats de càlcul.
 • Material divers per a les fraccions.
 • A la recerca de múltiples i divisors comuns. Un nou enfocament. 1r d’ESO.
 • Les matemàtiques com a llenguatge. 1r d’ESO.
 • Les fraccions i les barres de pa. 1r d’ESO.
 • Les escales i els nombres enters. 1r d’ESO.
 • Joc algebraic. 1r i 2n d’ESO.
 • Les equacions. 1r d’ESO.
 • Les potències. 2n d’ESO.
 • Pam més pam menys. Error absolut i relatiu. 3r d’ESO.
 • Notació científica. Promeses. 3r d’ESO.
 • Puzzle. Notació científica. 3r d’ESO.
 • Les successions. Va de patrons. 3r d’ESO.
 • Les equacions de segon grau. 3r d’ESO.
 • Polinomis amb regletes. 4t d’ESO.
 • Longitud de la circumferència i superfície del cercle. 1r d’ESO.
 • Volums. 2n d’ESO.
 • Volums. 3r d’ESO.
 • Trigonometria modelant. 4t d’ESO.
 • Les possibilitats del Geogebra i les funcions. Quatre pinzellades de geogebra.org.
 • Entorns d’aprenentatge individualitzat. Exemple aplicat al Col·legi Llor.
 • Utilització del Symbaloo i de la seva plataforma, Lesson-Plans.
 • Proposta d’avaluació continuada per rúbriques d’aprenentatge.
 • Valoració general del curs.